2.2 DOS Telnet

Vispirms ieslēdziet datoru. Pagaidiet, lai ielādējas operāciju sistēma DOS. Par to, ka dators ir gatavs darbam, liecinās rindiņa "C:\>_" (vai "U>_", ja strādājat tīklā) uz termināla. Pēdējais, mirgojošais simbols "_" ir kursors. Ja nepieciešams, ielādējiet tīkla draiverus.

Kā piemēru darbam ar telnet, apskatīsim pieslēgšanos SUN datoram Datorikas nodaļā:

   tn -t  vt100 lazda.lanet.lv

Šajā komandā '-t vt100' nozīmē, ka termināla tips jāuzstāda vt100. Tas ir visbiežāk lietotais.

Visas datora atbildes šajā nodaļā noformētas kā attēli un apvilktas ar rāmīti:

Trying ...
FTP Software PC/TCP tn Version 2.2 02/25/93 18:05
Copyright (c) 1986-1993 by FTP Software, Inc. All rights reserved.
Escape character is Alt-F10 or F10
UNIX(r) System V Release 4.0 (lazda)
login:_

2.2.1 attēls. Pieslēgšanās UNIX sistēmai.

Tagad ievadiet login vārdu:

   liepins

Password:_

2.2.2 attēls. Paroles pieprasījums.

Dators pieprasa lietotāja paroli. Ievadiet paroli. Uz termināla tā nebūs redzama:

   *****
Last login:Tuesday Jan 9 16:51:53 from 159.148.251.48
SUN Microsystems Inc.  SunOS 5.4   Generic July 1994
 4.53pm up 1 day(s), 2:06, 7 users, load average: 0.15, 0.14, 0.16
User   tty      login@ idle  JCPU  PCPU what
kalnins	 pts/0     9:29am 12   1   1   pine
kocins	 pts/2     3:45pm 8   5   1   pine
...
liepins	 pts/6     4:53pm           w
lazda % _
						lazda.lanet.lv 16:54:02

2.2.3 attēls. Paziņojumi par pieslēgšanos.

Šo pieslēgšanos datoram "lazda" sauksim par sesiju. Tagad varat izmantot visas iespējas, ko piedāvā UNIX sistēma.

Ļoti vērtīga ir šīs programmas iespēja atvērt vienlaicīgi līdz 10 sesijām. Tās apzīmē ar numuriem 0 līdz 9.

Vienu sesiju mēs jau atvērām. To neaizverot, sāksim otru. Lai to izdarītu, jāatver Telnet komandu logs. Nospiediet taustiņu F10:

lazda % _

Command:

2.2.4 attēls. Telnet komandu logs.

Tagad jāuzrāda sesijas numurs. Tā kā pirmās sesijas numurs ir 0, tad jāraksta cits. Piemēram:

   1
lazda %
No connection. Host to connect to?_

2.2.5 attēls. Datora adreses pieprasījums.

Programma prasa datora adresi. Pirmajā sesijā mēs nokļuvām UNIX sistēmā. Dažādības dēļ tagad izvēlēsimies cita tipa datoru. Piemēram, Datorikas nodaļas IBM mainfreimu:

   vm.lanet.lv

VIRTUAL MACHINE/ENTERPRISE SYSTEMS ARCHITECTURE
         ******  ********   ****    ****
         ******  **********  *****   *****
          **    **  ***   ****  ****
          **    *******   ***** ***** 
          **    *******   ** ***** **
          **    **  ***   ** *** **
         ******  **********  ****  *  ****
         ******  ********   ****  *  ****

         Academic Initiative for the Baltic States


Fill in your USERID and PASSWORD and press ENTER
(Your password will not appear when you type it)
USERID  ===> _
PASSWORD ===>

COMMAND ===>
                       RUNNING LatviaVM
                 LVRULV11.lanet.lv 17:10:08

2.2.6 attēls. VM/ESA/370 vizītkarte.

Lai iekļūtu šajā sistēmā, rindiņā "USERID ===> _", kursora vietā jāraksta lietotāja konts:

   LIEPINS

Jānospiež tabulācijas taustiņš "Tab" pārejai uz nākošo lauku "PASSWORD ===>" un jāievada parole (uz termināla nebūs redzama):

   *

Kad parole ievadīta, nospiediet taustiņu <Enter>.

LOGON LIEPINS
 ICH70001I LIEPINS LAST ACCESS AT 12:05:12 ON TUESDAY, JANUARY 9, 1996
LOGMSG - 09:20:48 LAT TUESDAY 01/02/96
*************************************************************************/
*   APSVEICAM AR L'OTI VEIKSMI'GU PIESLE'GS'ANOS VM!         */
...
*************************************************************************/
FILES: 012 RDR, NO PRT, NO PUN
                       HOLDING LatviaVM
                 LVRULV11.lanet.lv 17:11:44

2.2.7 attēls. VM/ESA/370 sākuma paziņojumi.

Izlasiet uzmanīgi visu informāciju, kas ir uz ekrāna. Tā jūs zināsiet, ko darīt, kad būs pabeigta sistēmas ielāde.

Varētu domāt, ka noticis kaut kas slikts, jo tālāk nekas nenotiek. Bet tik slikti nemaz nav. Ekrāna priekšpēdējā rindiņa "HOLDING LatviaVM" ir tā sauktā statusa rindiņa. Pašlaik tur teikts, ka ekrāns ir pilns ar informāciju un, lai sistēma varētu darboties tālāk, lietotājam ekrāns ir jānodzēš. To var izdarīt, izpildot funkciju "clear". Mūsu Telnet programmā to realizē, nospiežot lielo, pelēko "+" taustiņu klaviatūras labajā malā.

LOGON AT 17:12:14 LAT WEDNESDAY 01/10/96
VM/ESA Rel. 1 09/15/92 13:14
...
Ready; T=0.58/1.24 17:13:01
                       RUNNING LatviaVM
                 LVRULV11.lanet.lv 17:11:44

2.2.8 attēls. Veiksmīga VM/ESA ielāde.

Kad uz termināla parādās rindiņa "Ready; T=0.58/1.24 17:13:00" sistēma ir gatava darbam un varat izmantot pziņojumu rāmītī izlasīto. Par visām VM/ESA komandām var uzzināt arī, izmantojot komandu Help. No sistēmas atslēdzas ar komandu LOGOFF.

Pieņemsim, ka gribat uz laiciņu nokļūt atpakaļ datorā lazda. Šajā gadījumā tas jāveic nedaudz savādāk. Jānospiež nevis taustiņš F10, bet taustiņu kombinācija Alt+F10:

_ RUNNING LatviaVM

Command:

2.2.9 attēls. Telnet komandu logs.

Jāuzrāda sesijas numurs:

   0

...

lazda % _

lazda.lanet.lv 17:20:02

2.2.10 attēls. Dators lazda.

Esam atkal UNIX sistēmā.

Tālāk vēl par pašu telnet programmu. Darba gaitā būs nepieciešamas vēl arī citas telnet komandas. Pilno komandu sarakstu var iegūt, telnet komandu logā ievadot

   ?

Svarīgākās telnet komandas:

   z   pārtraukt informācijas izvadīšanu uz termināla,

   !   izsaukt DOS komandu interpretatoru (atgriešanās UNIX sistēmā ar
      komandu EXIT),

   I   parādīt lokālo Internet adresi,

   0-9  pārslēgties uz sesiju #,

   o   ierakstīt saņemtos datus failā,

   I   nolasīt ievadāmo informāciju no faila,

   U   ieslēgt statusa rindiņu,

   u   izslēgt statusa rindiņu,

   c   aizvērt sesiju,

   q   pārtraukt tekošo sesiju (uz programmas papildus jautājumu jāatbild: y),

   Q   pārtraukt visas telnet sesijas,

Telnet komandas tiek ievadītas telnet komandu logā.

Beidzot darbu, neaizmirstiet atslēgties no sava konta!

Problēmas, strādājot ar Telnet programmu

1. Problēmas var rasties darba sākumā. Piemēram:

   tn lazda.lanet.lv

PC/TCP resident module is not loaded; aborting programm ...
C:\>_

2.2.11 attēls. Atmiņā nav tīkla draiveru.

Šāds paziņojums nozīmē, ka pirms telnet lietošanas datora atmiņā jāielādē nepieciešamie tīkla draiveri.

2. Problēmas būs arī, ja telnet komandā nepareizi norādīta datora adrese:

   tn lazda.lanet.lg

can't resolve hostname lazda.lanet.lg: Bad response from server
C:\>_

2.2.12 attēls. Datora atbilde uz nepareizu adresi.

Tad jāuzzin pareizā adrese un jāmēģina vēlreiz komanda telnet.

3. Var rasties arī cita veida sarežģījumi:

   tn paul.mii.lu.lv

Trying...
paul.mii.lu.lv/telnet: Timeout
Host paul.mii.lu.lv is not responding - perhaps it is down,
or some network link between here and it is malfunctioning?
Could not open connection to host paul.mii.lu.lv
C:\>_

2.2.13 attēls. Nevar nodibināt sesiju.

Šāda situācija var rasties gan, ja nevar sasniegt izvēlēto datoru, gan, ja datorā nav telnet servera programmas vai arī mums nav atļaujas to lietot no pašreizējās darba vietas.

Pārbaudei var mēģināt pieslēgties uz šo pašu adresi ar citu programmu.