2.3 DOS Gopher

Lai sāktu darbu ar Gopher programmu DOS vidē, izpildiet šādas darbības:

1. Ieslēdziet datoru.

2. Pagaidiet, kamēr ielādējas DOS un uz termināla parādās rindiņa

C:\>_ (vai U>_ , ja strādājat tīklā)

3. Ja nepieciešams, ielādējiet tīkla draiverus.

Tagad apskatīsim piemēru darbam ar Gopher programmu. Ievadiet komandu:

   gopher gopher.denet.dk

Šī ir Dānijas Pētījumu un izglītības Skaitļošanas centra Gopher servera adrese.

Jums jāsagaida atbilde:

               Internet Gopher Information Client
                  for DOS PC/TCP v0.96
                    Root Directory

--> 1. About DENet Gopher.
  2. DENet Information/
  3. Danish Information Servers/
  4. Directory Services and Phonebooks/
  5. Guides and Lists/
  6. Handbooks/
  7. Information About Gopher/
  8. Introducing the Internet/
  9. Libraries/
  10.Network Information/
  11.News in Danish/
  12.Other Gopher and Informations Servers/
  13.Search Gopherspace Titles Using Veronica/
  14.Subject Tree (Special Interest Groups)/
  15.Weather Images from Meteostat/

Press ? for Help, q to Quit, u to go up             Page: 1/1

2.3.1 attēls. Gopher servera sākotnējais saraksts.

Šajā programmā informācija tiek piedāvāta saraksta veidā. Ar klaviatūras bultiņu "¯" vai "­" palīdzību varat izvēlēties, kura informācijas rindiņa jūs interesē. Simbols rindiņas beigās paskaidro, kādu informāciju var saņemt. Ja tas ir punkts, varat izlasīt gatavu dokumentu; ja "/", saņemsiet nākošo sarakstu. Nospiežot taustiņu <Enter>, jūs nokļūsiet nākošajā līmenī.

Kādas komandas var lietot šajā programmā? Ekrāna pēdējā rindā varat redzēt paskaidrojumu trim komandām:

?   saņemt palīdzību,

q   iziet no programmas,

u   atgriezties iepriekšējā līmenī.

Vēl ir citas komandas:

l   skatīties tekošo informāciju,

0-9  pārvietoties uz rindiņu #,

k   pārvietot norādi "®" uz augšu,

j   pārvietot norādi "®" uz leju,

m   iet uz pirmo ekrānu,

>   nākošā lappuse,

<   iepriekšējā lappuse,

Sarakstā rindiņas beigās (bez "." un "/") vēl var būt:

TEL    informācija ir telnet sesija,

GIF    informācija ir GIF fails (attēls),

Picture  informācija ir binārs fails (attēls),

?     informācija ir meklēšanas indekss,

CSO    informācija ir elektoniskā adresu grāmata.

Tagad nedaudz sīkāk par piedāvāto informāciju. Iesācējam darbā ar Internet tīklu noteikti interesanta un noderīga būs informācija 8. rindiņā:

   Introducing the Internet/

Ieejot šajā sarakstā, jums tiks piedāvāti vairāki dokumenti par to, kā sākt darboties ar Internet, kur meklējama informācija utml.

12. rindā tiek piedāvāts citu Gopher un informācijas serveru adreses, pie tam šis saraksts ir sadalīts pēc ģeogrāfiskā izvietojuma:

Africa/
Asia/
Europe/
Middle East/
North America/
...

2.3.2. attēls. Serveru sadalījums pēc ģeogrāfiskā izvietojuma.

14. rindā informācija tiek piedāvāta pa tēmām:

Arts & Humanities/
Biology subject tree/
Chemistry/
Civil-liberties/
Computers/
Drugs/
Economics/
...

2.3.3. attēls. Informācijas sadalījums pa tēmām.

13. rindā var izmantot informācijas meklēšanas programmu Veronica (very easy rodent-oriented net-wide index to computerized archives). Ieejot šajā sarakstā, jums tiek piedāvāti vairāki informācijas serveri, caur kuriem var veikt meklēšanu. Saraksta sākumā ir divi dokumenti, kuros ir paskaidrots, kas ir Veronica un kā ar to strādāt.

Lai meklētu informāciju, izvēlaties kādu no piedāvātajiem serveriem. Jums tiks piedāvāts ievadīt pieprasījumu. Kā to izdarīt? Vienkāršākajā gadījumā ievadiet vienu vārdu un nospiediet <Enter>. Piemēram:

computers

Kā atbildi jūs saņemsiet 200 informācijas avotus ar vārdu "computers". Uzdodot pieprasījumu, jūs varat izmantot dažādus parametrus, lai precizētu pieprasījumu:

   computers    dos jums 200 informācijas avotus ar vārdu "computers",

   computers -m500 dos jums 500 informācijas avotus ar vārdu "computers",

   computers -m  dos visus pieejamos avotus (ar to gan vajag uzmanīties-
              var iznākt ilgi gaidīt).

Pieprasījumā var izmantot loģiskās operācijas AND, NOT, OR:

computers and games not DOS

Vārda beigas pieprasījumā var aizvietot ar "*":

comp* and gam*

Ir vēl viens parametrs ar kuru var norādīt, kāda tipa informāciju atlasīt: "-t":

computers -t1

Iespējamie informācijas tipi ir:

   0   text file             teksta fails,
   1   directory             direktorija,
   2   CSO name server          adresu grāmata,
   4   Mac HQX file            fails Macintosh datorā,
   5   PC binary             binārs fails,
   7   full text index (Gopher menu)   saraksts,
   8   telnet session           telnet sesija,
   9   binary file            binārs fails,
   s   sound               skaņa,
   e   event               notikums,
   I   image (other than GIF)       attēls,
   M   MIME message            ziņojums MIME formātā,
   T   TN3270 session           telnet sesija,
   c   calendar              kalendārs,
   g   GIF image             attēls GIF formātā,
   h   HTML, HyperText Markup Language  hiperteksta fails.

Parametrs "-l" dod iespēju izveidot failu ar norādēm uz atrastajiem informācijas avotiem. Šis parametrs nestrādā visos informācijas serveros.

Problēmas, strādājot ar GOPHER programmu

1. Problēmas var rasties darba sākumā. Piemēram:

gopher gopher.denet.dk

PCTCP resident module is not loaded; aborting programm ...
C:\>_

2.3.4 attēls. Atmiņā nav tīkla draiveru.

Šāds paziņojums nozīmē, ka pirms GOPHER lietošanas datora atmiņā jāielādē nepieciešamie tīkla draiveri.

2. Nākošā problēma. Piemēram, ja GOPHER komandā nepareizi norādīta datora adrese:

gopher gopher.denet.dd

can't connect to host gopher.denet.dd: <press RETURN>
Nothing received for main menu, can't continue
C:\>

2.3.5 attēls. Datora atbilde uz nepareizu adresi.

Tad jāuzzin pareizā adrese un jāmēģina vēlreiz komanda GOPHER.

Tādu pašu paziņojumu saņemsiet arī tad, ja sasniegtajā datorā nav Gopher servera programmas vai tīkla pārslodzes dēļ nevarat sasniegt vajadzīgo adresi.