3.1.1 Netscape būtība

Netscape ir viena no ļoti populārām Internet programmām. Ar tās palīdzību lielu daļu no Internetā esošās informācijas var lasīt gandrīz kā grāmatu. Programmas Netscape logs jūsu datorā būs kā lupa, caur kuru lūkosieties grāmatas atvērtajā lappusē un lasīsiet to. Programma Netscape pēc jūsu "lūguma'' atvērs grāmatas lappuses un veiks daudzus citus darbus, kuri palīdzēs jums iegūt zināšanas, un varbūt dos arī prieku.

Mēs iepazīsim programmu Netscape 1.1. Tā strādā vidē Windows. Nepieciešamas priekšzināšanas - pamatiemaņas darbam ar PC (sastāvdaļas, ielāde, klaviatūra, pele, dati - direktorijas un faili), pamatzināšanas par Windows logiem un darbībām ar tiem (atvērt, aizvērt, mainīt izmērus un novietojumu).

Lai strādātu ar programmu Netscape 1.1, iesācējam jāapgūst vismaz 3.1.2 -3.1.4 un 3.1.7 - 3.1.9 nodaļās rakstītais. Pilnu informāciju par darbu ar šo programmu iegūst, lasot Netscape Handbook, kuras jaunākajai versijai piekļūst ar pašu Netscape (skat. nodaļu 3.1.7 ).