3.1.2 Netscape ekrāns, informācijas lasīšana

Darbu ar programmu Netscape uzsāk, veicot dubultklikšķi uz Netscape ikonas Internet grupas logā.

3.1.1 attēls. Netscape ikona.

Pēc neliela laika brīža (atkarībā no PC jaudas) uz ekrāna atvērsies programmas Netscape logs ar mājas lappusi. Mājas lappuse - tā ir lappuse, kuru programma Netscape sākot darbu atver pirmo. To programmas lietotājs var mainīt, sīkāk skatīt nodaļā 3.1.13.

Izmantojot attēlu 3.1.2, iepazīsimies ar loga uzbūvi.

3.1.2 attēls. Netscape logs ar mājas lappusi (Lanet).

Programmas logā sekojošas daļas:

1. Loga vadības rinda - darbojas kā visiem Windows programmu logiem.

2. Komandu izvēlņu rinda (File, Edit, ...).

3. Biežāk lietojamo komandu pogu rinda (Back, Forward,...).

4. Lodziņš ar Internet lappuses adresi - Location.

5. Pogas, kuras nodrošina pieslēgšanos populārām Internet lappusēm (What's New, What's Cool, ...).

6. Lielais logs, kurā skatām pašu lappusi.

7. Loga apakšā un labajā pusē bīdītājmehānismi skata pārvietošanai pa atvērto Internet lappusi, ja lappuse lielāka par logu (Pamēģiniet tos!).

8. Salauzta atslēdziņa, kurai blakus stāvokļa lauks. Šajā laukā parādās dažāda informācija.

9. Lauciņš, kurš, saņemot jaunas lappuses, pildās ar sarkanu krāsu.

Ar komandām, pogām u.c. iepazīsimies darba gaitā tālākajās nodaļās.

Tagad sīkāk iepazīsimies ar atvērto Internet lappusi. Veiciet peles pārvietošanu pa lappusi un vērojiet, ka peles aktīvais punkts vietām ir bultiņa, bet vietām - rociņa.

Ja tas ir rociņa, tad šī vieta ir vēl arī saite uz citu Internet lappusi. Izdarot izvēli (klikšķis ar peles kreiso pogu), sākas ceļojums uz jaunu Internet grāmatas lappusi. Jums būs jāpagaida, kamēr tā atvērsies. Notiks sekojošas lietas (sekojiet stāvokļa laukam):

· Sakaru nodibināšana ar jauno lappusi:

     Looking up host ...   sakaru iespējamības pārbaude.

     Connect:...           pieslēgšanās nākošajai adresei.

· Lappuses pārsūtīšana. Document received .... cik baitu atsūtīts, cik jāatsūta. Viena lappuse var sastāvēt no vairākām datu porcijām. Pievērsiet arī uzmanību blakus lauciņam ar sarkano krāsu. Datu pārsūtīšanas laikā "iedegas maza sarkana lampiņa" komandas Stop pogā. Pogu nospiežot, datu sūtīšanu pārtrauc un attēlo uz ekrāna atsūtīto datu daļu.

· Lapuses attēlošana. Kad darbs pabeigts, paziņojums: Document done.

Pievērsiet uzmanību - Netscape maina krāsu saitēm, kur jau ir būts.