3.1.3 Darbības ar iegūto informāciju

Ar ikvienu atvērtu Internet lappusi var veikt vairākas darbības:

3.1.3.1 meklēt lappusē konkrētu tekstu

Poga Find vai komandu izvēlne Edit/Find atver lodziņu, kur ievada meklējamo tekstu.

3.1.3 attēls. Komandas Find lodziņš.

Pēc pogas Find Next nospiešanas jūs nokļūsiet uz meklējamā teksta dokumentā, ja tāds tur būs. Cancel - pārtrauc meklēšanu.

3.1.3.2 apskatīt

Mēs varam apskatīt Internet lappusi, kāda tā būs, drukājot uz papīra (komandu izvēlne File/Print Preview). Atvērsies lodziņš, kurā būs informācija par to, kā notiek dokumenta pārveidošana drukāšanas formātā. Atkarībā no dokumenta sarežģītības, tas var ilgt pat vairākas minūtes. Pēc tam dokumentu varēsim skatīt logā:

3.1.4 attēls. Print Preview logs.

3.1.3.3 nodrukāt

Nodrukāt visu vai daļu no dokumenta (poga Print, vai komandu izvēlne File/Print....). Drukā skaisti, gandrīz tāpat kā dokuments izskatās uz ekrāna, arī attēlus. Iespējams nodrukāt visu dokumentu vai arī atsevišķas tā lappuses. Drukājot vispirms atveras lodziņš, kurā ievada cik un kādas lappuses drukāt (līdzīgs kā parasti Windows programmās).

3.1.5 attēls. Print lodziņš - drukājamā izvēle.

Tad sākas datu sagatavošana drukāšanai. Jūs pēc kārtas redzēsiet divus dažādus informatīvos lodziņus par darbu norisi. Attēliem bagātām lappusēm darbi var ilgt vairākas minūtes.

3.1.3.4 saglabāt

Atvērto Internet lappusi var saglabāt uz sava PC (komandu izvēlne File/Save As.....)

Jums atvērs lodziņu, kurā jānorāda kur un kādā veidā lappusi saglabāt:

3.1.6 attēls. Dokumenta saglabāšanas lodziņš.

Ir divi veidi :

1) Jūs interesē tikai pats teksts. Saglabājot norāda faila tipu Text un faila vārdā paplašinājums txt. Rezultāts - vienkāršs teksts. Ja tekstā ir tabulas, tad vēlāk tekstu izmantojot var rasties tehniskas problēmas, piemēram, tekstu iekļauj kā piemēru jūsu kursa darbā, kuru raksta ar redaktoru Microsoft Word.

2) Jūs vēlaties vēlāk šo dokumentu izmantot Netscape. Tad faila tips html un faila vārdā paplašinājums htm. Rezultāts - hiperteksta formāta fails. To apskatot ar kādu no teksta redaktoriem, redzam parastu tekstu ar īpatnējiem iespraudumiem. Šo failu vēlāk var lasīt ar Netscape (komandu izvēlne File/Open File...). Saglabāto failu vēlāk kā Internet lappusi tālākai ceļošanai var izmantot ne vienmēr (tas atkarīgs, kādas saites bija dokumentā).

3.1.3.5 aizsūtīt kā elektroniskās vēstules pielikumu

Aizsūtīt lappusi ar elektronisko pastu (komandu izvēlne File/Mail Document ...). Iepriekš nepieciešams sakārtot dažus parametrus ar komandu izvēlni Options/Preferences/Mail and News.

Vēstules logā norāda adresātu (cilvēks vai ziņu grupa), ievada tās tekstu, un kā papildinājumu (poga Attach... ) var pielikt aktīvo Internet lappusi. Sīkāk lasīt nodaļās 3.1.11, 3.1.13.

3.1.3.6 saglabāt attēlus no lappusēm

Internet lappusēs bieži ir interesanti attēli. Tos var saglabāt tikai atsevišķi. Uz attēla veic peles klikšķi ar tās labo pogu, iegūst Pop-Up komandu izvēlni:

3.1.7 attēls. Komandu izvēlne Pop-up (peles labā poga).

Pēc tam ar peles kreiso pogu izvēlas Save this Image as ... un attēls saglabājas failā, jūsu izvēlētajā vietā uz PC. Lodziņš faila izvēlei - kā attēlā 3.1.5, faila vārda paplašinājumu (.gif, .jpg, ...) mainīt nedrīkst).

Darbu ar programmu Netscape beidz ar komandu File/Exit.