3.1.5 Internet lappušu formāts

Lielākā daļa Internet lappušu ir WWW (World Wide Web) lappuses. Tās ir kā krāsainu grāmatu lappuses ar visdažādākās formas, stila informāciju, kuru papildina zīmējumi, fotogrāfijas, pat skaņa un kustīgi attēli. Lappusēs ir īpašas elektroniskas saites, kuras dod iespēju nokļūt citās Internet lappusēs. Šāda veida lappuses sauc par hipertekstu, bet elektroniskās saites par hipersaitēm. Lai WWW lappuses varētu skatīt, nepieciešamas īpašas Internet programmas.

No programmu viedokļa Internet lappuses ir teksta faili, kuros īpašā valodā HTML (HyperText Markup Language) aprakstīta atbilstošā Internet lappuse. Šos failus sauc par hiperteksta failiem. Visi attēli, skaņas u.c. glabājas kā atsevišķi faili. Valodu HTML vienlīdz saprot dažādu sistēmu programmas (Netscape 1.x - Windows , Netscape 2.0 - Windows, Microsoft Internet Explorer - Windows 95, NCSA Mosaic 2.0 for Windows and Macintosh, NCSA Mosaic 2.6 for X Windows, Lynx - UNIX, WWW - VM/CMS u.c.) un attēlo lappuses savu tehnisko iespēju robežās.

Internet lappusēs jūs atradīsiet šāda veida objektus (piemēri):

1. tekstu,

3.1.12 attēls. Fragments no LANET lappusēm.

2. attēlus,

3.1.13 attēls. Kinder Surprise, attēls no Kodak lappusēm.

3. kustīgus attēlus,

Internet Publiskā bibliotēka, "Pasaka par zvejnieku un zelta zivtiņu" (http://www.ipl.org/youth/StoryHour/Fisherman/fishdwnld.html), filmiņu arhīvs - Internet Movie Database (http://us.imdb.com/search.html).

Lai skatītos filmiņas, datorā jābūt atbilstošam tehniskam un programmu nodrošinājumam.

4. skaņu,

Latvijas Himna (http://www.latnet.lv/info_latvia/), Klasiskās mūzikas ierakstu bibliotēka (http://www.bmgclassics.com/classics/index.html).

Lai skanētu mūzika, datoram jābūt atbilstošam tehniskam un programmu nodrošinājumam.

Failu atsūtot, atveras lodziņš - funkcionāli līdzīgs kasešu magnetofonam:

3.1.14 attēls. Atskaņošanas vadības lodziņš.

5. objektus informācijas pieprasījumu sastādīšanai,

Populārākie ir lodziņi teksta ievadīšanai, mazas podziņas (radio button), kastītes ar sarakstu izvēlēm (check box ).

3.1.15 attēls. Fragmenti no LANET un Net Directory lappusēm.

Vietas, kuras ir saites uz citām lappusēm, var būt ļoti dažāda veida informācijas izskatā (piemēri):

1. pasvītrots teksts citā krāsā, piemēram, Latvijas Universitātes lappuse (http://www.lanet.lv/members/LU/),

3.1.16 attēls. Fragments no Latvias Universitātes lappuses.

2. īpašas kartes, plāni - izvēloties punktus vai apgabalus tajos, nokļūst tēmai atbilstošās lappusēs, piemēram Virtual Tourist lappuse (http://www.vtourist.com/), Londonas karte (http://www.uktravel.com/london/londonmap.html),

3.1.17 attēls. Fragments no Londonas kartes.

3. tabulas, kurās izvēlas konkrētas ailes, piemēram, Ziemassvētku lappuse (http://perry.gulfnet.com/xmas/),

3.1.18 attēls. Fragments no Ziemassvētku lappuses.

4. ikonas - mazas bildītes, kuras izvēloties, iegūst citu lappusi ar informāciju, piemēram, lappuse par Latviju (http://www.latnet.lv/), Bērnu literatūra - Story hour at IPL (http://www.ipl.org/youth/StoryHour/),

3.1.19 attēls. Fragments no Bērnu literatūras lappuses.

5. krāsainu attēlu daļas - Kodak firmas mājas lappuse (http://www.kodak.com/), lappuse par CeBIT '95 (http://www.datamation.com/cebit/),

3.1.20 attēls. Fragments no CeBIT lappuses.

6. podziņas - Orhusas Universitāte Dānijā (http://www.aau.dk/)

3.1.21 attēls. Fragments no Orhusas Universitātes lappuses.

un vēl citi varianti.