3.1.6 Lappušu adreses Internet

Ikvienai Internet informācijas lappusei ir unikāla adrese. Diezgan bieži veidojas situācijas, kad nepieciešams zināt un saprast lappušu adreses.

Formātu, kādā tiek pierakstītas adreses, sauc par URL (Uniform Resource Locator):

protokols://servera-adrese[/pilnais-faila-vārds]

Protokols norāda datu organizācijas veidu :

http - hiperteksts, WWW lappuses (jau pazīstams no iepriekšējām nodaļām)

gopher - Gopher datu formāts (sīkāk nod. 3.1.10)

ftp - FTP dati (sīkāk nod. 3.1.12 )

news - Usenet News dati (sīkāk nod. 3.1.11)

file - dati no jūsu PC (failus atver ar komandu File/Open file).

Piemēri:

http://www.lanet.lv

LU

http://www.latnet.lv

LU MII

http://www.swh.lv

A/s DATI

http://www.ycgroup.com/egghunt/

Lieldienu lappuse

gopher://gopher.eunet.cz

Čehijas Gopher

ftp://ftp.funet.fi

Somijas FTP arhīvs

news://news.latnet.lv

Ziņu grupas LU Mii

Internet lappušu adreses var izlasīt, darbojoties ar Internet programmām, katalogos un žurnālos. Adreses jāpieraksta ļoti precīzi.