3.1.7 Netscape komandu pogu un komandu pārskaitījums

Komandu pogas pirmajā rindā paredzētas dažādu darbību veikšanai:

Back

Ceļot atpakaļ (dokumentu atvēršanas secībā).

Forward

Ceļot uz priekšu.

Home

Uz mājas lappusi.

Reload

Atkārtoti atvērt lappusi.

Images

Parādīt lappusi ar visiem attēliem.

Open

Pieslēgties jaunai vietai.

Print

Nodrukāt aktīvo Internet lappusi.

Find

Meklēt norādīto tekstu aktīvajā Internet lappusē.

Stop

Pārtraukt Internet lappuses saņemšanu. Varēs apskatīt tik, cik datu atsūtīts.

Komandu pogas otrajā rindā paredzētas piekļūšanai dažādai informācijai:

What's New

Jaunākā informācija Internet lappusēs.

What's Cool

Ļoti "krāsainas" Internet lappuses.

Handbook

Rokasgrāmata Netscape lietotājam.

Net search

Internet informācijas meklētāji.

Net directory

Populāras Internet informācijas lappuses.

Newsgroups

Informācija no dažādām interešu grupām (USENET News)

Komandu izvēlnes no komandu rindas:

File

Darbības ar Internet lappusēm: atvērt, saglabāt, drukāt u.c.

Edit

Informācijas rediģēšana.

View

Informācijas parādīšanas regulēšana.

Go

Ceļošana uz noteiktām Internet lappusēm.

Bookmarks

Grāmatzīmju mehānisms.

Options

Netscape darba parametri.

Directory

Populāras Internet informācijas lappuses.

Help

Palīginformācija.