3.1.11 Usenet News ziņu grupu informācijas izmantošana

Programma Netscape dod iespēju piekļūt Usenet News informācijai.

Usenet ir datoru kopums, kuri dod iespēju lietotājiem apmainīties ar publiski pieejamiem paziņojumiem par dažādām tēmām. Paziņojumus Usenet sauc par rakstiem (Articles).

Tie apvienoti grupās (Topics vai Groups). Visu informācijas kopumu sauc par ziņām (News).

Ziņu grupu vārdi ir salikti vārdi. Minēsim svarīgākos lielo grupu nosaukumus (pirmais vārds ziņu grupas nosaukumā):

comp diskusijas par datoriem (piemēram, comp.sys.mac.apps)

news diskusijas par Usenet news vadīšanu, veidošanu, lietošanu

(piemēram, news.admin.policy)

rec diskusijas par dažādām brīvā laika nodarbībām (recreational topics)

(piemēram, rec.sport.baseball, rec.travel, rec.autos.antique)

sci diskusijas par zinātniskām tēmām (piemēram, sci.physics, sci.mathematics)

soc diskusijas par sociālām un kultūras tēmām (piemēram, soc.culture.german)

talk sarunas par strīdīgām tēmām (piemēram, talk.politics.soviet)

Vēl īpaši gribas pieminēt grupas:

lv Latvijas diskusiju grupas latviešu valodā (piemēram, lv.sveiks, lv.valoda)

alt vairāki tūkstoši ziņu grupu par alternatīvām domām dažādos jautājumos

(piemēram, alt.music, alt.test, alt.culture)

misc pārējās diskusijas (piemēram, misc.kids)

Usenet News informāciju var saņemt nospiežot pogu Newsgroups vai arī komandu izvēlnē Directory/Go To Newsgroups. Informācija par izvēlētajām (subscribed) ziņu grupām glabājas failā, uz kuru norāda newsrc (Options/Preferences, Mail and News).

Pirmo reizi pieslēdzoties ziņu grupām, paziņojums:

Netscape could not find a News file [newsrc] and is creating one for you.

un šis fails tiks radīts.

Lai parakstītos uz ziņu grupu, jāieraksta ziņu grupas vārds atbilstošajā lodziņā.

Ja ziņu grupu vārdi nav zināmi, to sarakstu iegūst ar pogu View all newsgroups.

3.1.33 attēls. News ekrāns (News.latnet.lv)

Ziņu grupu sarakstā iezīmē interesējošās grupas. Nospiežot pogu Subscribe to selected newsgroups, notiks parakstīšanas. Nākamajās reizēs šo sarakstu iegūs tūlīt pēc pogas Newsgroups nospiešanas.

3.1.34 attēls. News ekrāns, parakstīšanās uz ziņu grupām (News.latnet.lv)

Ejam atpakaļ (poga Back). Šajā lappusē (news://news.lanet.lv/*) izvēlamies grupu sci.*. Tālāk atvērtajā logā izvēlamies ziņu grupu sci.math.* un nākošajā logā (news://news.lanet.lv/sci.math.*/) - grupu sci.math.num-analysis

Tālāk tiks atvērta lappuse:

3.1.35 attēls. Rakstu saraksts ziņu grupā sci.math.num-analysis

Lappusē notiek darbošanās ar vienas interešu grupas rakstiem. Lappuses sākumā un beigās - dažādām darbībām veltītas podziņas.

Post New Article

Aizsūtīt vēstuli (ziņojumu, jautājumu) šai ziņu grupai.

Catchup All Articles

Atzīmēt visus rakstus par izlasītiem.

Show Read Articles

Parādīt jau lasītos rakstus.

Subscribe

Uz parakstīšanās lappusi.

Subscribed Newsgroups

Uz parakstīto ziņu grupu saraksta lappusi.

Pēc tam izvēlamies kādu rakstu šajā grupā. Šajā gadījumā izvēlētais raksts saucas - REVISED CONFIRMATION OF FERMAT'S LAST THEOREM.

Atveras raksta lasīšanas lappuse :

3.1.36 attēls. Raksts ziņu grupā sci.math.num-analysis.

Tās sākumā un beigās speciālas podziņas:

Poga ar

Pārvietošanās rakstā uz nākošo lappusi.

Poga ar

Pārvietošanās rakstā uz iepriekšējo lappusi.

Poga ar

Uz iepriekšējo rakstu grupā.

Poga ar

Uz nākošo rakstu grupā.

Mark Thread Read

Atzīmēt apskatīto par izlasītu.

This Newsgroup

Uz šīs ziņu grupas rakstu sarakstu.

Subscribed Newsgroups

Uz parakstīto ziņu grupu sarakstu.

Post Reply

Atbilde, vēstule grupai.

Mail & Post Reply

Atbilde, vēstule atvērtajam rakstam vai arī šī raksta autoram.Tā kā informācija ziņu grupās atrodas tikai noteiktu laiku (atkarībā no grupas), var gadīties, ka jūs pilnībā šo piemēru atkārtot nevarēsiet.

Tālāk ceļo iekšā grupā, lasa rakstus. Iespējams sūtīt savus paziņojumus, atbildes ziņu grupām vai arī konkrētiem cilvēkiem (komandu izvēlne File/Mail Document ...)

3.1.37 attēls. Vēstules veidošana.