3.1.13 Darba parametru uzstādīšana un maiņa, izmantojot komandu izvēlni Options

Netscape darbu regulē ļoti daudzi, sarežģīti parametri. Daļu no tiem nepieciešams saprast arī vienkāršam lietotājam. Ar izvēlni Options Preferences sakārto (Set preferences on):

1) Fonts and Colours - lasīšanai ērtāko burtu izmēru, fontu. Dažādās valodās rakstītiem tekstiem piemeklē labāko fontu. Var ieslēgt īpašas burtu pārkodēšanas, piemēram, japāņu.

2) Mail and News - jābūt pareizai Mailer (SMTP) Servera adresei, jābūt jūsu e-mail adresei, papildinājuma Attachment formātam (Bit-8 vai MIME) saskaņotam ar adresātu, kā arī pareizai News servera adresei.

3.1.40 attēls. Options/Preferences, Mail and News parametri.

3) Var norādīt mājas lappuses adresi Window Styles. Sākotnējā mājas lappuses adrese (pēc instalācijas) ir http://home.netscape.com/index.html. To var nomainīt pret citu adresi (jābūt ieslēgtai Home Page Location podziņai), vai arī, ieslēdzot podziņu Blank Page - tukša mājas lappuse.

4) Var norādīt grāmatzīmju faila adresi - Applications and Directories.

Resursu taupīšanas nolūkā Internet lappuses var atvērt bez bildēm (Options nav ķeksītis pie Auto Load Images). Attēlu vietā būs mazas ikoniņas un alternatīvie komentāri. Vienu attēlu var apskatīt vēlāk, veicot peles klikšķi uz atbilstošās ikonas. Visas attēlus var apskatīt, nospiežot pogu Images vai arī ar komandu izvēlni View/Load Images.

Pārējos parametrus šajā aprakstā neapskatīsim. Nepieciešamības gadījumā lasiet Netscape rokasgrāmatu (Handbook).