3.1.14 Kļūmīgas situācijas darbā ar Netscape

** Visos gadījumos, kad Netscape nevar parādīt lappusi uz ekrāna, tiek piedāvāta iespēja datus pārsūtīt un saglabāt uz jūsu PC (podziņa Save to Disk ). Tālākā datu izmantošana - jūsu pašu ziņā.

3.1.41 attēls. Piedāvājums datus saglabāt uz PC

** Strādājot ar Netscape lietotājam jāņem vērā, ka datu struktūra ir sarežģīta un tāpēc pārvietošanās dokumentā notiek lēni. Lūdzu netrakojiet, nesaspaidiet pogas bez jēgas, jo tad neviens nevarēs saprast, kas ir sastrādāts (tā lieki sarežģīsiet situāciju).

** Samērā bieži Netscape ir paziņojums:

Aplication Error. Netscape caused General Protection in module Netscape.exe....

Tas nozīmē, ka kļūdas dēļ programma nevar turpināt darbu (LU Datorikas nodaļas studentiem pieejamiem datoriem ir par maz operatīvās atmiņas). Nospiež OK un pēc tam programma avarēs. Programmu darbina no jauna. Reizēm nepieciešama PC pārlāde.

** Paziņojums Netscape is unable to locate the server.

The server does not have a DNS entry. ...

Tas var būt divos gadījumos:

1) adrese ievadīta nepareizi, pārbaudiet un labojiet kļūdas.

2) neizdodas nodibināt sakarus, mēģiniet vēlāk.

** Sagatavojot dokumentus drukāšanai jābūt pacietīgam - sarežgītiem datiem tas var notikt ilgi. Diemžēl jāsaka, šo darbu veicot ar attēliem bagātiem datiem, programma Netscape bieži apjūk - dators vairāk nereaģē. Bieži iemesls - uz diska nepietiek vietas drukas datiem, par ko programma pati nespēj paziņot.

** Reizēm, ja nevar kādu lappusi nolasīt, atveras Internet lappuse ar kļūdas kodu un skaidrojumu. Nevar uzreiz viennozīmīgi pateikt, vai šādas lappuses nav, vai arī šobrīd nav sakaru.

** Bieži, sūtot lielāka apjoma failus (vairāk par 1 Mb), situācija - failu atsūta, kļūdu paziņojuma nav, bet fails tomēr nav lietojams. Tādos gadījumos darbs jāatkārto vai labāk, izmantojiet programmu Ws-ftp.

** Ja programma tā apjūk, ka nereaģē uz jūsu rīcību, dators jāpārlādē.

** Ja nav pieejama drukas iekārta, tad nodrukāt nevar.

3.1.42 attēls. Paziņojums - drukas iekārta nav pieejama.

** Ja nav pieejama audio iekārta, skaņu nevar dzirdēt.

3.1.43 attēls. Paziņojums - skaņu iekārta nav pieejama.

** Veicot informācijas pieprasījumu, pēc formu aizpildīšanas lodziņš

3.1.44 attēls. Paziņojums par iespējamu informācijas noklausīšanos.

informē, ka jūsu pieprasījumā esošo informāciju var noklausīties trešā persona. Tāpēc, ja tur ir kas ļoti privāts, šo pieprasījuma veidu nelietot un apturēt ar Cancel pogu.