3.3 Ws-ftp - failu pārraides programma

Ws-ftp ir viena programmām, kura nodrošina datu pārraidīšanu starp datoriem izmantojot datu pārraides protokolu FTP. Literatūra par programmu - šīs FTP programmas Help informācija [5].

Logā Internet izdara dubultklikšķi uz ikonas.

3.3.1 attēls. WS-ftp ikona.

Uz ekrāna atveras logs, kurā jāievada dati par pieslēgšanos.

3.3.1 Pieslēgšanās attālinātajai mašīnai

Lai pieslēgtos attālinātajai mašīnaim, jāaizpilda logs: Session Profile

3.3.2 attēls. WS_ftp pieslēgšanās ekrāns kolektīvajam FTP serverim (ftp.lanet.lv).

Katru darba sesiju apraksta parametri.

Host Name

Attālinātās mašīnas adrese.

Host Type

Attālinātās mašīnas tips. Izvēlas kādu no dotā saraksta. Droši var lietot automātisko pazinēju -Automatic detect, tas sekmīgi darbojas 90% gadījumu.

User ID

Lietotāja identifikātors (Login vārds)

Password

Parole

Account

Uzskaites numurs, nav jāizmanto.

Initial Directories

Direktoriju sākotnējā izvēle.

Remote Host

Direktorija, kurai pieslēdzas uz attālinātās mašīnas.

Local PC

Direktorija uz lokālā PC.Ar peles klikšķi uz atbilstošās bultiņas jūs iegūsiet darba sesiju sarakstu. Jums iespējas izvēlēties kādu no šim sesijām, tās modificēt un saglabāt labojumus (poga Save), izmest lieko (poga Delete), radīt jaunu (poga New), norādot sesijas vārdu lauciņā Profile Name.

Poga Advanced - papildus parametri, smalkākas iespējas, sīkāk lasīt Help.

Iezīmējot Anonymous Login - anonīmā lietotāja seanss.

Pieslēgšanās izvēlētajai adresei sākas, nospiežot pogu OK.

Neiezīmējiet Save pasword - parole kļūst pieejama citiem.

Viens no populārākajiem FTP izmantošanas veidiem ir datu ņemšana no kolektīvajiem FTP serveriem (datu krātuvēm, arhīviem). Apskatīsim piemēru - pieslēgšanos krātuvei ftp.lanet.lv.

Iezīmējiet lauciņu Anonymous Login. Tad jūs sarežģīto paroli, kura ir:

Jūsu_Login_vārds@vm.lanet.lv varēsiet ievadīt redzamā veidā.

Skatiet attēlu 3.3.2.

Daudzi kolektīvie ftp serveri anonīmajiem lietotājiem paroles nepārbauda.

Slēdzoties klāt datu krātuvēm, cenšaties maksimāli aizpildīt pieprasījuma laukus.

Lauki aizpildīti, nospiež OK un sākas pieslēgšanās.

Veiksmīgas pieslēgšanās gadījumā, iegūsiet datu pārraides ekrānu.

3.3.2 Datu pārraidīšana un citas FTP funkcijas

3.3.3 attēls. WS_ftp datu pārraides ekrāns( ftp.lanet.lv).

Loga kreisā puse - Local System - parāda izvēlēto direktoriju uz PC (augšā direktorijas, zemāk faili).

Loga labā puse - Remote System - līdzīgi parāda attālinātās mašīnas direktoriju.

Katrā pusē podziņu rinda, darbību veikšanai ar atbilstošās mašīnas failiem.
ChgDirdirektorijas maiņa uz iezīmēto direktoriju atbilstošajā lodziņā.
MkDirjaunas direktorijas radīšana, ja ir rakstīšanas atļauja šai mašīnai.
RmDirdirektorijas pārvietošana.
Lodziņš ar File Mask - kurus failus rādīt, piemēram: *.* - visi faili, *.doc - faili ar paplašinājumu doc.
Viewparādīt faila saturu. Skat. 3.3.5 attēlu.
Execizpildīt failu. Tas tiks jums aizsūtīts kā binārs fails uz TEMP direktoriju.
Renamemainīt faila vārdu.
Deleteizdzēst failu.
Refreshdirektorijas satura atkārtota parādīšana (pašreizējais stāvoklis).
Dirinfoinformācija par direktoriju.

Direktorijas nomaiņu veic kā parasti Windows programmās ar klikšķi uz direktorijas vārda atbilstošā lodziņā, izmantojot bīdītājmehānismus u.c.

Ja izmanto pogu ChgDir, tad direktorijas vārds jānorāda lodziņā:

3.3.4 attēls. Lokālās direktorijas maiņa.

Failu pārkopēšana ļoti vienkārša. Ar peli iezīmē kopējamos failus un nospiež kopēšanas virzienam atbilstošo bultiņu: vai .

Pirms tam ļoti būtiski pareizi uzstādīt datu pārraides veidu: ASCII - vienkāršie teksta faili, Binary - cita veida informācija (Winword dokuments nav vienkāršs teksts), L8 - tīkla formāts (nav populārs). Kļūdas gadījumā dati nebūs lietojami.

Sākoties datu pārraidei, tiek atvērts speciāls lodziņš. Tajā redzams, kā notiek datu pārsūtīšana - pārsūtīto datu apjoms (baiti) un reizēm % no visa faila apjoma. Jums jāzina, ka fails ir izmantojams tikai tad, ja atsūtīts viss.

Ja pārsūtīšana notiek ļoti ātri, (dati nelieli), pārsūtīšanas lodziņu var pat nepamanīt.

3.3.5 attēls. Datu pārraides lodziņš.

Uzmanīgi sekojiet informācijai, kā noris datu pārsūtīšana un kā tā beidzas. Ja datu pārsūtīšana pārtrūkst, to atkārto vēlreiz. Ja datu pārraidīšana stāv uz vietas, tad labāk to pārtraukt (poga Cancel) un atkārtot.

WS-Ftp darba logā zem datu pārraides veida var lasīt darba protokolu. Datu pārraide veiksmīga, ja parādās teksts Transfer completed successfully. Ja tā nav - datu pārsūtīšanu atkārto. Reizēm neieciešams atkārtoti pieslēgties attālinātajai mašīnai.

Vairākkārt atkārtojot, neizdodas datus pārraidīt. Ko darīt ? Ja sakari nesekmīgi ar kādu no vietējām mašīnām - griezties pie sistēmprogrammētājiem. Citos gadījumos - varbūt vēl ir cita adrese datu iegūšanai ? Nav - tad darbs jāatliek uz vēlāku laiku.

Reizēm var būt noderīgi apskatīt attālinātajā mašīnā esošos teksta failus (komandu poga View )

3.3.6 attēls. Faila satura apskatīšana.

Ftp datu pārraides logam pašā apakšā komandu pogas:
Closeatslēgties no attālinātās mašīnas.
Cancelpārtraukt darbību.
LogWndlogs, kurā izlasāms ftp darba seansa protokols. Pēc datu pārsūtīšanas ieteicams to pārskatīt, lai pārliecinātos, ka tiešām viss bijis veiksmīgi
Helppalīginformācija.
Optionsdarba parametru maiņa. Par sakarīgu parametru uzstādīšanu: Programm Options, Session Options, Extensions, Associations jāparūpējas apkalpojošajam personālam.
Aboutinformācija par programmu.
Exitbeigt darbu ar programmu.

Ws-ftp vairumā gadījumu būs ērtākā programma. Problēmas un neērtības var rasties, pieslēdzoties ļoti lielām datu direktorijām, jo tiek nolasīts un pārsūtīts viss satura rādītājs, un tam atbilstoši vajadzēs daudz laika.

3.3.3 Kolektīvo FTP serveru piemēri

ftp.funet.fi

Somija

unix.hensa.ac.uk

Anglija

ftp.sunet.se

Zviedrija

ee.utah.edu

ASV

ftp.cs.orst.edu

ASV

ftp.cs.ubc.ca

Kanāda

ftp.lanet.lv

Latvija, LU Datorikas nodaļa

ftp.latnet.lv

Latvija, MII LU

3.3.4 Pieslēgšanās IBM lieldatora (mainframe) lietotāja kontam un datu pārraidīšana

Ja vēlaties pieslēgties savam minidiskam uz IBM Mainframe, logu aizpilda:

3.3.7 attēls. WS_ftp pieslēgšanās ekrāns IBM Mainframe lietotāja kontam.

Neiezīmējiet Save pasword - parole kļūst pieejama citiem.

Veiksmīgas pieslēgšanās gadījumā, iegūsiet datu pārraides ekrānu.

3.3.8 attēls. WS_ftp datu pārraides ekrāns (seanss ar Mainframe).

Loga kreisā puse - Local System - parāda izvēlēto direktoriju uz PC (augšā direktorijas, zemāk faili).

Loga labā puse - Remote System - līdzīgi parāda visu par jūsu virtuālās mašīnas minidisku.

Visa darbošanās gandrīz kā iepriekšējā piemērā ar mašīnu ftp.lanet.lv. Jāatceras, ka direktoriju vārdi uz IBM Maiframe ir formā: virtuālas_mašīnas_vārds.minidiska_virtuālā_adrese, piemēram: SF50085.191.

Citam minidiskam piekļūst ar komandu ChgDir, aizpildot direktoriju maiņas lodziņu, piemēram, ar SF50085.197. Jums tikai iepriekš jānoskaidro, kādas ir virtuālajai mašīnai pieejamo disku adreses (strādājot pie lieldatora, CMS komanda Q DISK).

3.3.5 Kļūmīgās situācijas darbā ar programmu Ws-ftp

** Nevar pieslēgties adresei. Iemesli - šobrīd nevar dabūt savienojumu vai arī nav pareizi ievadīta attālinātās mašīnas adrese.

** Pārtrūkst savienojums. Tad savienojums jāatjauno un datu pārraidīšana jāatkārto.

** Kļūdas datu pārraidē. Var būt dažāda veida paziņojumi par kļūdām. Bez tam jāseko vai atsūtīto datu garums ir tieši tāds pats, kā šo datu garums attālinātajā mašīnā.

Reizēm kļūdas atklājas vēlāk - mēģinot izpildīt atsūtīto failu (ja tā ir programma), vai mēģinot to atspiest (piemēram, ZIP formāta arhīva failu). Kļūdu gadījumā failus sūta atkārtoti, kamēr izdodas. Varat mēģināt interesējošo failu iegūt no citas datu krātuves.

Var būt arī tā, ka arhivētu failu nevarat izmantot, jo jums nav atbilstošās programmas versijas.

** Adresei esat pieslēgušies, bet nevarat saņemt direktorijas satura rādītāju. Jāmaina pieslēgšanās adreses veids Host Type un seanss jāatkārto.

** Uz jūsu diska nepietiek vietas (disk full) vai arī vietas nepietiek attālinātajā mašīnā.

** Jums jāzina, ka, lai datus pārraidītu, atbilstošajās direktorijās jums jābūt atļaujai datus lasīt un attiecīgi rakstīt.