3.5 Qws3270 - telnet uz IBM lieldatora (maiframe) terminālu 3270

Programma dod iespēju ērti strādāt ar IBM-4381 lieldatora virtuālajām mašīnām, atrodoties pie PC.

Logā Internet izdara dubultklikšķi uz ikonas:

3.5.1 attēls. Qws3270 ikona

Pēc kāda brīža jums atvērsies programmas darba logs, kurā būs IBM lieldatora pieslēgšanas ekrāns (Adrese vm.lanet.lv).

3.5.2 attēls. Qws3270 darba ekrāns. Pieslēgšanās IBM lieldatoram.

Jāievada USERID un PASSWORD, jānospiež <Enter>. Tālāk strādā līdzīgi kā pie lieldatora.

Kursora pārvietošanai ērts palīgs būs pele. Tomēr jums jāņem vērā dažādu mašīnu klaviatūru atšķirības.

Loga apakšā būs virkne podziņu. Tās noderēs vairāku svarīgu darbību veikšanai, kurām PC klaviatūrā nav atbilstošu taustiņu.

Īpatnības, kuras jāievēro, strādājot ar QWS3270:

3270 funkcija

PC atbilstošā darbība

ATTN

Poga ATTN

Clear (ekrāna dzēšana)

Poga Clear (ALT+C, Pause)

Erase End of Field

Erase EOF poga vai CTRL+E

Erase Input

Erase Input poga

Field Mark

CTRL+F

PA1 (režīmu maiņa: CP, VM)

Poga PA1 vai ALT+F1

PA2 (dzēš ekrānu,atstaj komandu rindu)

Poga PA2 vai ALT+F2

PA3

Poga PA3vai ALT+F3

PF1 ... PF12

F1 ... F12

PF13 ... PF24

SHIFT+F1 ... F12

RESET

Poga Reset (CTRL+R, ALT+R)

SYS REQ

ALT+V

Insert režīms

Insert

Ö

@

ü

~

Daudzos gadījumos jums būs noderīgas komandas no komandu izvēlņu rindas.

Host - pamatdarbības:
   Connect - pieslēgšanās adresei, kuru norāda lodziņā Host.
   Close - atslēgties no adreses.
   Print Screen -drukāt ekrāna saturu. 
   Run Script - izpildīt komandu failu, sīkāk lasīt Help.
   Screen to disk - programmas loga saturu saglabā failā uz PC pēc jūsu norādes.
   Exit - beigt darbu ar programmu.
Edit - darbības ar informāciju programmas logā:
   Copy -izvēlēto ekrāna saturu ieraksta "kabatā" (clipboard) teksta formā.
   Copy All - līdzīgi kopē visu ekrāna saturu.
   Append - pievieno izvēlēto iepriekšējam saturam galā.
   Append all - līdzīgi Append, kopē visu ekrāna saturu.
   Clear - iztīra "kabatu". 
   Paste - tekstu no "kabatas" ieliek ekrāna logā, sākot no kursora atrašanās vietas.
   Print - drukā ekrāna saturu. 
Setup - darba parametru regulēšana:
   Colours - ekrāna lauku krāsas.
   Cursor - kursora veids.
   Entry Assist - parametri servisam Entry Assist.
   Fonts - fonts simboliem ekrāna logā. Izvēlieties savām acīm ērtāko.
   Keyboard - klaviatūras parametri.
   Mouse - peles parametri.
   Options - ļoti svarīgi seansa parameri, var uzstādīt, piemēram:
     Default Host - pieslēgšanās adresi.
     Auto Connect - sākot darbu ar programmu, pieslēdzas automātiski.
     Terminal Type - termināla veidu.
     Language File - valodai atbilstošo pārkodēšanas failu
        english.lan, danish.lan, german.lan u.t.t.
     Script File -seansa sākumā izpildāmo komandu failu.
   Printer - drukāšanas parametri.
   Printer font - fonts simboliem, tos drukājot. Izvēlieties sev patīkamāko.
   Turn training on - informācijas pārraides trasēšana.
Help - palīginformācija.
   Help -palīgs darbam ar programmu.
   Keyboard Mapping - klaviatūru atšķirības ( PC un 3270).
   About - informācija par programmu un autoriem.

5.5.3 attēls. Darbošanās ar minidiska failiem. Programma Filelist.

Sīkāk par darbu ar lieldatoru var lasīt grāmatā: L.Sermone, M.Strode, U.Tenis "Internet iespējas IBM-4381 terminālu lietotājiem ", kā arī izmantot VM/ESA/370 sistēmu aprakstošo literatūru. Skatīt literatūras sarakstu.