Izmantotā literatūra

1. Ed Krol, The Whole Internet, O'Reily & Associates. Inc, 1994.

2. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca "Datu pārraides un apstrādes sistēmas", A/s "SWH informatīvās sistēmas", 1995.

3. David Woakes, ARCHIE Alpha Version 0.1 help informācija.

4. Jim Rymerson , QWS3270 EXTRA help, Programs are Copyright © 1994, 1995 by Jolly Giant Software.

5. John A. Junod, WS-ftp help informācija.

6. Paul Gilster, Internet Navigator, 2nd ad. John Willey & Sons Inc., ISBN 5-88182-025-8, 1994.

7. Telnet help informācija. Telnet 1.0, Microsoft Windows for Workgroups, Microsoft, 1993.

8. Netscape Handbook. Netscape Navigator 1.1 N, Netscape Communications Corporation, 1995.

9. L.Sermone, M.Strode, U.Tenis, Internet iespējas IBM-4381 terminālu lietotajiem. Palīgs studentiem, Rīga, 1995.

10. George W.Leach, UNIX self-teaching guide, John Willey & Sons, Inc, 1993.