Judrups J., Sermone L., Strode M., Tenis U. Internet iespējas PC tipa datoru lietotājiem - Rīga: LU, 1996. - 100 lpp.

Grāmata domāta visiem, kuri interesējas par Internet. Visvairāk informācijas iegūs PC tipa datoru lietotāji. Grāmatas lasītājiem nepieciešamas nelielas priekšzināšanas par PC DOS un Microsoft Windows. Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis Internet apgūšanā.

Grāmata izdota ar
SOROSA FONDA - LATVIJA
atbalstu

 

LANET
Aspazijas 5,
122. vai 6. istaba
Tālrunis: 7211003
e-mail: serviss@lanet.lv
pager: 2085, Baltkom T:052
pager: lanet; Baltkom T:052