Neklātienes konkursu mājas lapas

 • Kangourou
  Konkursa "Ķengurs" Francijas mājas lapa.

 • Kangur
  Konkursa "Ķengurs" Polijas mājas lapa.

 • Kangoeroe
  Konkursa "Ķengurs" Nīderlandes mājas lapa.

 • Kängurus
  Konkursa "Ķengurs" Vācijas mājas lapa.

 • Kenguru
  Konkursa "Ķengurs" Krievijas mājas lapa.

 • Monthly Problem
  "Mēneša uzdevums" - katru mēnesi Internetā tiek ievietots jauns uzdevums, kuram var sūtīt atrisinājumu. Var parkatīties arī iepriekšējos uzdevumus, kuriem ir redzami arī atrisinājumi.

 • Problems in the points contest of KöMaL
  Ungāru žurnāla "KöMaL" rīkota neklātienes konkursa mājas lapa. Konkurss notiek vairākos līmeņos un ne tikai matemātikā, bet arī informātikā un fizikā.

  Uz ievada lapu.