Materiāli, kas noder, gatavojoties matemātikas olimpiādēm

Latvijas skolēniem, gatavojoties matemātikas olimpiādēm ieteicamākie, nešaubīgi, ir Latvijā veidotie materiāli, kurus bagātīgi var atrast gan no Neklātienes Matemātikas Skolas mājas lapas, gan arī LIIS mācību materiālos. Tie ir latviešu valodā, piemēroti Latvijas skolēniem un ļoti daudzveidīgi. Neskatoties uz to, daudz labu materiālu var atrast arī citur. Bagātīgs ir uzdevumu klāsts, kas domāti, lai sagatavotos augsta līmeņa olimpiādēm. Tie ir grūti un lielākoties bez atrisinājumiem, tāpēc iesācējiem neder. Šeit mēģināšu izveidot pieejamo materiālu apskatu, ievietojot saites gan uz Latvijas materiāliem, gan arī citur atrodamajiem.

Kaut arī gatavojoties olimpiādēm ļoti labi var izmantot arī uzdevumu krājumus ar atrisinājumiem, šajā nodaļā ievietošu saites tikai uz materiāliem, kas speciāli veidoti, lai gatavotos olimpiādēm. Materiāli, kur atrodami tikai uzdevumi ar vai bez atrisinājumiem, pieejami no lapas Olimpiāžu uzdevumi.
Tālāk izvēlieties savām vajadzībām atbilstošo lapu:

Uz ievada lapu.