Materiāli par matemātikas olimpiādēm

Šī lapa satur apskatu par materiāliem, kas varētu noderēt, gatavojoties matemātikas olimpiādēm. Te var atrast informāciju arī tie, kam interesē matemātikas olimpiādes citur pasaulē.
 • Pārskats par Latvijas materiāliem
 • Pārskats par pasaules materiāliem: 1)materiāli par dažādu līmeņu olimpiādēm, uzdevumi no tām
  2)dažādi materiāli un uzdevumi, ko var izmantot pulciņu vai pētnieciskajā darbā, kas nav tieši nākuši no olimpiādēm

  Latvijas materiāli

  Nešaubīgi tie Latvijas skolēniem un skolotājiem būs visnoderīgākie, jo ir latviski, kā arī atspoguļo tieši tādus uzdevumus, kādi ir sastopami Latvijas matemātikas olimpiādēs.

  Praktiski visi LIIS ietvaros veidotie materiāli ir pieejami arī saarhivētā veidā uz ftp servera. Šeit apskatīti uzreiz lasāmie. Liela daļa no tiem ir Lotus Notes vidē un saites ir uz katra materiāla pirmo daļu. Lai redzētu turpinājumu, pēc pirmās nodaļas apskates jāspiež uz vārdu "Nākamais" (tas ir labajā pusē augšējā un apakšējā stūrī).

  Šeit var izdalīt vairāku veidu materiālus:

  Materiāli, kas satur tikai uzdevumus un to atrisinājumus.

  Olimpiāžu uzdevumu komplekti, kuriem pievienoti vieglāki ievaduzdevumi.

  Visiem šiem uzdevumiem ir arī atrisinājumi, kas nav novietoti pie uzdevumiem. Materiāli domāti patstāvīgam darbam - ja grūtības sagādā pats uzdevums, vispirms var censties atrisināt vieglākus uzdevumus, un tikai pēc tam ķerties pie tā, kas kādreiz bijis olimpiādē.

  Pamatskolas klasēm domātie materiāli,

  ko droši var izmantot arī vidusskolēni bez lielas pieredzes olimpiāžu uzdevumu risināšanā:

  Mācību līdzekļi par olimpiāžu tipa uzdevumu risināšanas metodēm.

  Pasaules materiāli

  IMO (Starptautiskās matemātikas olimpiādes) uzdevumi
  Adrese, no kuras var atrast IMO uzdevumus no 1991. līdz 1996. gadam. Vairākiem gadiem tie ir tikai kā tex faili, un būs jāpumpē uz savu datoru, turklāt vajadzēs latex, lai tos redzētu. Bet dažiem gadiem tie ir arī html formātā, un tos var redzēt uzreiz. Turklāt dažiem gadiem var redzēt tekstus latviski. 1993. gada IMO (Starptautiskās matemātikas olimpiādes) uzdevumi Te var izvēlēties kādu no 6 valodām, tai skaitā angliski, vāciski , krieviski.

  1997. gada IMO 1. dienas uzdevumi angliski.
  1997. gada IMO 2. dienas uzdevumi angliski.
  Atrisinājumi
  1997. gada IMO uzdevmi dažādās valodās. Bet tie jāpumpē uz sava datora. Latviski var dabūt, ja ir pieejams latex.

  Kanādas matemātikas olimpiādes uzdevumi, ja varat saglabāt post script failus un tos apskatīt.
  International Mathematical Talent Search - olimpiāžu tipa uzdevumi no Kanādas. (gan uzreiz redzami uzdevumi, gan ps faili).
  Mathematical Olympiads' Correspondance Program Kanādas IMO kandidātu gatavošanas uzdevumi. (gan uzreiz redzami uzdevumi, gan ps faili).
  IMO Training Program Pagājušā gada Kanādas IMO komandas treniņuzdevumi. Tikai ps faili.

  Asian Pacific Mathematics Olympiad Āzijas un Klusā okeāna valstu matemātikas olimpiāžu uzdevumi. Nav uzreiz apskatāmi, bet ir gan ps, gan dvi faili. (Ja Jums ir latex, varēsiet saglabāt failu un redzēt.)

  Poland in Mathematical Olympiads
  Uzdevumi no olimpiādēm, kur piedalās Polija. Daudzu gadu uzdevumu komplekti no Austrijas - Polijas sacensībām un "Baltijas Ceļa". No šīs pašas lapas var atrast arī citas adreses ar olimpiāžu uzdevumiem, kā arī Polijas matemātikas olimpiāžu lapu adresē http://www.impan.gov.pl/~olimp/, kur ir atrodami arī Polijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi (tikai tie ir poliski).

  Treniņuzdevumi, ar kuriem tiek trenēta Īrijas izlase.

  Pyramid Puzzle Task 101
  Viens kombinatorikas uzdevums, kuru analizējot ir skārti jautājumi par pēc kārtas esošu skaitļu summu, to kvadrātu summu, kubu summu. Patīkams materiāls ar ilustrācijām.

  http://weasel.cnrs.humboldt.edu/~prompt/activities/psa/PSA.html
  Uzdevumi vidējo klašu skolēniem. (apmēram tāda veida, kā Cipariņa klubā).

 • Math Pages
  No minētās adreses ir pieejami uzdevumi ar atrisinājumiem un arī nedaudz teorētiski apcerējumi. Tēmas dažādas, var paskatīties sašķirotus pa tēmēm: Seko apraksti par atsevišķiem no atrodamajiem materiāliem, kas ir neliela daļa no visiem. Ir daudzi citi, varbūt arī interesantāki.

  Adventure Games, Permutations, and Spreadsheets
  Permutāciju lietojumi konkrētu spēļu analīzē. Ir aprakstīts, kā šos uzdevumus var risināt ar Excel palīdzību. Visplašāk izanalizēts uzdevums par dažādu krāsu bumbiņām dažādu krāsu bedrītēs. Saskaņā ar noteikumiem bumbiņas var pārvietot noteiktu skaitu bedrīšu pa labi vai pa kreisi. Uzdevums ir panākt, lai katra bumbiņa atrastos bedrītē, kas ir tās krāsā. Uzdevums tiek risināts ar grafu un permutāciju palīdzību.

  http://www.kulak.ac.be/vwo/problems/
  Vingrinājumi ar atrisinājumiem. Latex faili. (.dvi un .ps faili).
  Katrā failā divu kārtu Flandrijas olimpiāžu uzdevumi. Pirmajai kārtai doti 5 atbilžu varianti, no kuriem jāizvēlās pareizā. Otrajai kārtai atrisinājumu nav.
  Noderīgs materiāls.

  http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/hanson2.html
  Grafu teorijas jēdzieni un viena uzdevuma analīze (jau 1979. gadā lietots Latvijas matemātikas olimpiādē).

  http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.classic.problems.html
  Atjautības uzdevumi, par katru no kuriem var tuvāk izlasīt sīku analīzi.

  Uz ievada lapu.