Latvijas materiāli par matemātikas olimpiādēm

Nešaubīgi tie Latvijas skolēniem un skolotājiem būs visnoderīgākie, jo ir latviski, kā arī atspoguļo tieši tādus uzdevumus, kādi ir sastopami Latvijas matemātikas olimpiādēs.

Praktiski visi LIIS ietvaros veidotie materiāli ir pieejami arī saarhivētā veidā uz ftp servera. Šeit apskatīti uzreiz lasāmie. Liela daļa no tiem ir Lotus Notes vidē un saites ir uz katra materiāla pirmo daļu. Lai redzētu turpinājumu, pēc pirmās nodaļas apskates jāspiež uz vārdu "Nākamais" (tas ir labajā pusē augšējā un apakšējā stūrī).

Šeit var izdalīt vairāku veidu materiālus:

Materiāli, kas satur tikai uzdevumus un to atrisinājumus.

Uz ievada lapu.