http://www.ping.be/math/

Sākumā iespēja izvēlēties diezgan labi izklāstītu teoriju par konkrētu matemātikas tēmu, tālāk sarakstā piedāvāti uzdevumi 3 līmeņos.

Gandrīz visas tēmas ir tādas, ko pie mums māca augstskolā, bet nedaudz ir arī vidusskolas tēmas:

Uzdevumi par trigonometriju (Problems about Trigonometry )

Uzdevumi par kompleksajiem skaitļiem (Problems about Complex numbers)

Uzdevumi par matricām 1. daļa (Problems about Matrices part I)

Uzdevumi par vekroru telpām (Problems about Vector spaces)

Uzdevumi par lineārajām transformācijām (Problems about Linear transformations)

Uzdevumi par skaitīšanu (kombinatorika) (Problems about Counting)

Uzdevumi par progresijām (Problems about Sequences)

Uzdevumi par atvasinājumiem, robežām. (Problems about differentiation, limits (II))

Uzdevumi par funkcijām, to asimptotēm, maksimumu, minimumu un pārliekuma punktiem. (Problems about functions, asymptotes, maximum and minimum, inflection points...)

Uzdevumi par eksponent un logaritmiskajām funkcijām (Problems about Exponential and Logarithmic functions)

Uzdevumi par taisnēm, plaknēm, attālumiem, leņķiem (analītiskā ģeometrija telpā) (Problems about Lines - Planes - Distances - Angles)

Uzdevumi par integrēšanu (Problems about Integration)

Uzdevumi par analītisko ģeometriju (otrās kārtas līnijas) (Problems about Analytic Geometry)

Dažādi uzdevumi. (Miscellaneous Problems about all topics)

Te ir tikai pa vienam vai pāris uzdevumiem par katru tēmu. Tikai retais ir tāds, kas nepārsniedz skolā apgūstamo vielu. Beigās ir iespējas aiziet uz citām Interneta adresēm, kur ir uzdevumi. Tālāk pievienoju sarakstu, par ko ir šīs nodaļas uzdevumi.

* Par kvadrātvienādojuma saknēm.
* Trijstūra ABC laukuma formula (ar determinanta palīdzību).
* Integrālvienādojumi un citi uzdevumi, kur arī ir jāzin integrēšana.
* Trigonometrija - formulas, triginimetrisko izteiksmju vienkāršošana, trigonometriskie vienādojumi.
* Aritmētiskās un ģeometriskās progresijas.
* Lokālie maksimumi un minimumi.
* Virknes un summas.
* Sadalīšana reizinātājos.
* Taisnes telpā un lineāras vienādojumu sistēmas.
* Uzdeevumi par funkcijas vērtību apgabalu.