KK - palīgs matemātisku operāciju veikšanai, kalkulators
/atjaunots 1.10.2003.