RA - palīgs matemātiska satura materiālu rakstīšanai
(teorētiskā un/vai tehniskā bāze)
/atjaunots 1.10.2003.