Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.00vs.
12.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.00pret
12.99
11523-31Welcome to Latvia www.latnet.lv
22519-27LANET www.lanet.lv
33194+9World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44192+22EUnet Latvia www.eunet.lv 1
56141+16Welcome to Riga www.riga.lv
65130+3LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
77116-7Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
88109-4LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
9989+2Latvijas Banka www.bank.lv
101077-7Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
111269-7Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
121168-10Internet@club www.iclub.lv
13-1413-1465+3Music in Latvia www.lmuza.lv
13-141665+9Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1513-1458-4Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
161857+3Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
171554-3ZL Online www.zl.lv
1820-2150-1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
19-201749-6Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
19-201949-4University of Latvia www.lu.lv
2120-2148-3Latvijas Radio www.radio.org.lv
222247+1http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
232542+1All Latvian Links www.all.lv
2423-2438-4Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
25-2623-2437-5SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
25-262637+2U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
2729-3136+4Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
28-2927-2834+1Parka klienti home.parks.lv
28-2929-3134+2Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv 1
3035-36
re-entry
33+7Paritate Bank www.paritate.lv


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.00vs.
12.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.00pret
12.99
11269-34Welcome to Latvia www.latnet.lv
22237-46Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33158-27Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
44118-14Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
56102-10University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
6596-33Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
7790-15EUnet Latvia www.eunet.lv 1
81059-2Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
9953-9Welcome to Riga www.riga.lv
10851-15Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
111247-9Latvijas Banka www.bank.lv
121443-7Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
13-141140-17Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
13-1415-1640-4Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
151338-14Latvijas Radio www.radio.org.lv
16-1715-1636-8Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
16-171836-5Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
18-192034-5Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
18-192234-2Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
202133-4Internet@club www.iclub.lv
21-2225-2632-1LANET www.lanet.lv
21-2228-3032+2http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
23-2423-2431-3ZL Online www.zl.lv
23-242731-1LATNET www.latnet.lv/LATNET/
25-261730-13Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
25-261930-10Paritate Bank www.paritate.lv
27-2825-2629-4Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
27-2823-2427-7Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
29-3033-34
re-entry
26-2Latvian Privatization Agency www.lpa.bkc.lv
29-3043-44
re-entry
26+7Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi