Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.00vs.
01.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.00pret
01.00
12480-39LANET www.lanet.lv
21455-68Welcome to Latvia www.latnet.lv
33170-24World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44157-35EUnet Latvia www.eunet.lv 1
5???156???*Riga Stock Exchange www.rfb.lv
66117-13LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
77109-7Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
85105-36Welcome to Riga www.riga.lv
9-10896-13LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
9-101196+27Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
111081+4Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
12980-9Latvijas Banka www.bank.lv
131262-6Internet@club www.iclub.lv
1413-1456-9Music in Latvia www.lmuza.lv
151651-6Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
161548-10Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
172147-1Latvijas Radio www.radio.org.lv
1819-2044-4Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
1913-1443-22Latvian Academic Library www.acadlib.lv
202241-6http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
21-221840-10Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
21-2219-2040-9University of Latvia www.lu.lv
2328-2938+4Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv 1
241736-18ZL Online www.zl.lv
25-2625-2635-2SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
25-2625-2635-2U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
2728-29340Parka klienti home.parks.lv
282733-3Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
292432-6Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
303030-3Paritate Bank www.paritate.lv


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.00vs.
01.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.00pret
01.00
12292+55Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21279+10Welcome to Latvia www.latnet.lv
33166+8Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
4???164???*Riga Stock Exchange www.rfb.lv
54127+9Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
66115+19Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
75107+5University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
87106+16EUnet Latvia www.eunet.lv 1
9879+20Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
101069+18Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
11963+10Welcome to Riga www.riga.lv
12-131148+1Latvijas Banka www.bank.lv
12-131548+10Latvijas Radio www.radio.org.lv
14-1613-1447+7Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
14-1621-2247+15LANET www.lanet.lv
14-1633-34
re-entry
47+24Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
1623-2445+14ZL Online www.zl.lv
17-1812430Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
17-1813-1443+3Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
19-2025-2641+11Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
19-2029-3041+15Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
2127-2840+11Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
2237-39
new
39+19All Latvian Links www.all.lv
23-2416-1738+2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
23-2427-2838+11Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
252037+4Internet@club www.iclub.lv
2629-3035+9Latvian Privatization Agency www.lpa.bkc.lv
2716-1734-2Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
28-2935
re-entry
33+11Parex Bankwww.parex.lv 1
28-2945-47
re-entry
33+17intimate diary www.zirafe.lv
3033-34
new
32+9U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.
-
Results for www.rfb.lv server are not checked in previous months. *www.rfb.lv servera rezultāti iepriekšējos mēnešos nav pārbaudīti.
-


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi