Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.01vs.
12.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.01pret
12.00
11911-46LANET www.lanet.lv
22735-25Welcome to Latvia www.latnet.lv
33388-42World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44263-12LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
55253-12EUnet Latvia www.eunet.lv 1
66221-30Welcome to Riga www.riga.lv
78-9212-4Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
88-9211-5LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
97203-21Internet@club www.iclub.lv
1010200+14Music in Latvia www.lmuza.lv 1
1113166-5Latvijas Banka www.bank.lv
1214164-4Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
13-1412151-22Riga Stock Exchange www.rfb.lv
13-1415151-3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
1516146-5Parka klienti home.parks.lv
1619138-5Latvian Academic Library www.acadlib.lv
17-1817137-3Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
17-1820137-2All Latvian Links www.all.lv
1918131-1University of Latvia www.lu.lv
2021121-4Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv
21221190NeoNet www.neonet.lv
2223108-1Latvijas Radio www.radio.org.lv
2324100-1Paritate Bank www.paritate.lv
242590-5Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
252686-3ZL Online www.zl.lv
262785-1Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2728-2970-1Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2828-2969-2Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
293063-1Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1
30-3132-33
new
580Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
30-3132-33
new
580Search Latvian Webwww.search.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.01vs.
12.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.01pret
12.00
11673+139Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
23594+203Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
32561+45Welcome to Latvia www.latnet.lv
44477+155University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
55374+119EUnet Latvia www.eunet.lv 1
66284+58Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
77298+78Riga Stock Exchange www.rfb.lv
89290+87Latvijas Banka www.bank.lv
98288+80Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
10-1110284+86Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
10-1111284+88Welcome to Riga www.riga.lv
1212277+83Latvijas Radio www.radio.org.lv
1313276+93Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1419272+134Music in Latvia www.lmuza.lv
1515261+88All Latvian Links www.all.lv
1614256+79Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
1716-17250+87Paritate Bank www.paritate.lv
1818233+82Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1916-17226+63Parex Bankwww.parex.lv 1
2021208+77Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2120206+74Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
2222202+72Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
2323198+72Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2428-29195+90Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
2525194+77LANET www.lanet.lv
2626183+72Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2727175+68Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2833
re-entry
172+78intimate diary www.zirafe.lv
2924170+50Internet@club www.iclub.lv
3030164+62ZL Online www.zl.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi