Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.01vs.
01.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.01pret
01.01
119110LANET www.lanet.lv
22734-1Welcome to Latvia www.latnet.lv
333880World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
442630LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
552530EUnet Latvia www.eunet.lv 1
662210Welcome to Riga www.riga.lv
772120Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
882110LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
992030Internet@club www.iclub.lv
10102000Music in Latvia www.lmuza.lv 1
1111165-1Latvijas Banka www.bank.lv
12121640Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
13-1413-141510Riga Stock Exchange www.rfb.lv
13-1413-141510Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
15151460Parka klienti home.parks.lv
16161380Latvian Academic Library www.acadlib.lv
17-1817-181370Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
17-1817-181370All Latvian Links www.all.lv
19191310University of Latvia www.lu.lv
20201210Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv
21211190NeoNet www.neonet.lv
22221080Latvijas Radio www.radio.org.lv
23231000Paritate Bank www.paritate.lv
2424900Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2525860ZL Online www.zl.lv
2626850Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2727700Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2828690Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2929630Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1
30-3130-31580Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
30-3130-31580Search Latvian Webwww.search.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.01vs.
01.01
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.01pret
01.01
13554-7Welcome to Latvia www.latnet.lv
22534-60Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
31441-232Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
44411-66University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
55373-1EUnet Latvia www.eunet.lv 1
67-8298+14Riga Stock Exchange www.rfb.lv
772900Latvijas Banka www.bank.lv
882880Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
9-119-112840Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
9-119-112840Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
9-119-112840Welcome to Riga www.riga.lv
1212278+1Latvijas Radio www.radio.org.lv
13132760Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
14142720Music in Latvia www.lmuza.lv
15152610All Latvian Links www.all.lv
1616254-2Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
1717252+2Paritate Bank www.paritate.lv
1819236+10Parex Bankwww.parex.lv 1
1918234+1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2021209+3Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
2120206-2Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2223197-1Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2322194-8Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
2425190-4LANET www.lanet.lv
2526178-5Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
26-2727173-2Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
26-2728173+1intimate diary www.zirafe.lv
2829167-3Internet@club www.iclub.lv
2930160-4ZL Online www.zl.lv
3033
new
141-5Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi