Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi
Since 1999 very popular Infoseek search engine was incorporated in Go.com. Now Go.com exploit Goto.com search engine which have a little amount of advanced search facilities. If you know something about fate of Infoseek, please inform me. Since July Altavista's search engine is used for this chart instead of Infoseek. Go.com, kas 1999. gadā iekļāva sevī jau tolaik ļoti populāro Infoseek meklēšanas ierīci (paveda un pameta?), tās vietā sācis izmantot ar papildus meklēšanas iespējām ļoti trūcīgās Goto.com meklēšanas iecīces pakalpojumus. Ja jums ir kas vairāk zināms par Infoseek tālāko likteni, lūdzu mailojiet man. Sākot ar jūliju šim topam tiek izmantota Altavista meklēšanas ierīce Infoseek vietā.

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.01vs.
09.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.01pret
09.01
112428+1Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
2223180LANET www.lanet.lv
3322080World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
449940EUnet Latvia www.eunet.lv 1
557960Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
667880LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
777690University of Latvia www.lu.lv
88715-15Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
910656+33Music in Latvia www.lmuza.lv 1
109627+1Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
11116130Latvijas Banka www.bank.lv
12125890Welcome to Riga www.riga.lv
1316-17586+100NeoNet www.neonet.lv
14135780LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
15145620Riga Stock Exchange www.rfb.lv
16155360Internet@club www.iclub.lv
1716-174860Parka klienti home.parks.lv
1821464+21All Latvian Links www.all.lv
1918-19461+1ZL Online www.zl.lv 1
2018-194600Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
21204450Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
22223920Latvian Academic Library www.acadlib.lv
23233730Latvijas Radio www.radio.org.lv
2424330+12Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
25252880Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2626265+1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
27272600Paritate Bank www.paritate.lv
28282270Arcus Networkwww.anet.lv 1
29292250Parex Bankwww.parex.lv 1
30302240U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.01vs.
09.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.01pret
09.01
111288+816Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
221247+837Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33595+191Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
413527+308Riga Stock Exchange www.rfb.lv
59451+225Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
64437+118University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
711-12410+190Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
810341+119Latvijas Banka www.bank.lv
911-12334+114All Latvian Links www.all.lv
1014245+28Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
115241-65Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
12-136238-12EUnet Latvia www.eunet.lv 1
12-1316238+29Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
14-1515227+9Latvijas Radio www.radio.org.lv
14-1518227+34Welcome to Riga www.riga.lv
167-8222-25Music in Latvia www.lmuza.lv 1
1717220+16Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
187-8192-55Parex Bankwww.parex.lv 1
1924179+31Search Latvian Webwww.search.lv
20201730Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2119151-36Paritate Bank www.paritate.lv
2221147-8Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2322146-7LANET www.lanet.lv
2425142-2Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2526140-1Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2627129-11ZL Online www.zl.lv 1
2723124-26Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2830119-2Internet@club www.iclub.lv
2928-29111-12Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
3031
re-entry
110-3Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.htmlLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi