Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi
Since 1999 very popular Infoseek search engine was incorporated in Go.com. Now Go.com exploit Goto.com search engine which have a little amount of advanced search facilities. If you know something about fate of Infoseek, please inform me. Since July Altavista's search engine is used for this chart instead of Infoseek. Go.com, kas 1999. gadā iekļāva sevī jau tolaik ļoti populāro Infoseek meklēšanas ierīci (paveda un pameta?), tās vietā sācis izmantot ar papildus meklēšanas iespējām ļoti trūcīgās Goto.com meklēšanas iecīces pakalpojumus. Ja jums ir kas vairāk zināms par Infoseek tālāko likteni, lūdzu mailojiet man. Sākot ar jūliju šim topam tiek izmantota Altavista meklēšanas ierīce Infoseek vietā.

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
11.01vs.
10.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
11.01pret
10.01
112832+404Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
222782+464LANET www.lanet.lv
332427+219World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
441219+225EUnet Latvia www.eunet.lv 1
561059+271LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
68906+191Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
77895+126University of Latvia www.lu.lv
89863+207Music in Latvia www.lmuza.lv 1
95836+40Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
1012829+240Welcome to Riga www.riga.lv
1116774+238Internet@club www.iclub.lv
1211751+138Latvijas Banka www.bank.lv
1314723+145LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
1410717+90Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1515690+128Riga Stock Exchange www.rfb.lv
1613689+103NeoNet www.neonet.lv
1717674+188Parka klienti home.parks.lv
1818607+143All Latvian Links www.all.lv
1921527+82Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2020522+62Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2122505+113Latvian Academic Library www.acadlib.lv
2223479+126Latvijas Radio www.radio.org.lv
2324397+67Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2425365+77Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2527353+93Paritate Bank www.paritate.lv
2619348-113ZL Online www.zl.lv 1
2726338+73Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2831
re-entry
309+88Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2928298+71Arcus Networkwww.anet.lv 1
3029278+53Parex Bankwww.parex.lv 1Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
11.01vs.
10.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
11.01pret
10.01
111266-22Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
221244-3Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33593-2Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
44521-6Riga Stock Exchange www.rfb.lv
55473+22Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
66471+44University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
77417+7Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
89372+38All Latvian Links www.all.lv
98334-7Latvijas Banka www.bank.lv
1012-13239+1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
11-1211235-6Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
11-1212-13235-3EUnet Latvia www.eunet.lv 1
1310234-11Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1416221-1Music in Latvia www.lmuza.lv 1
1514-15217-10Latvijas Radio www.radio.org.lv
1614-15216-11Welcome to Riga www.riga.lv
1717207-13Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1818177-15Parex Bankwww.parex.lv 1
1919176-3Search Latvian Webwww.search.lv
2020168-5Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2121150-1Paritate Bank www.paritate.lv
2222148+1Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2323144-2LANET www.lanet.lv
2425142+2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2524139-3Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2627126+2Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2726114-15ZL Online www.zl.lv 1
2828113-6Internet@club www.iclub.lv
29-3030107-3Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
29-3031
re-entry
1070Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
If there are more than one URL for the page then type in URLs by one and count up number of pages. Ja lappusei ir vairāki URLi, tad rakstiet tos pa vienam un skaitiet kopā lappuses.
If pages are binded with automatical redirecting or refreshing, they are counted as one page. Ja lappuses ir saistītas ar automātisku pārvirzīšanu (redirecting) vai atsvaidzināšanu (refreshing), tās tiek uzskatītas par vienu lappusi.
If page is the main document of the server or directory, there are counted up pages with links to URLs ending with 1) name of the directory and "/", 2) name of the directory (If page is the main document of the server, it is not needed), 3) name of the directory and main document. For example, www.com/dir/ , www.com/dir and www.com/dir/index.html. Ja lappuse ir servera vai direktorijas galvenais dokuments, tad jāskaita kopā lappuses, kurās ir norādes uz URLiem, kas beidzas ar 1) direktorijas nosaukumu un "/", 2) direktorijas nosaukumu (Ja lappuse ir servera galvenais dokuments, tad to nevajag), 3) direktorijas un galvenā dokumenta nosaukumu Piemēram, www.com/dir/ , www.com/dir un www.com/dir/index.html.Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com and thomweb.co.uk domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com un thomweb.co.uk domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi