Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.02vs.
12.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.02pret
12.01
1128250Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
2227820LANET www.lanet.lv
3324270World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
4412190EUnet Latvia www.eunet.lv 1
551058-1LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
669060Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
778950University of Latvia www.lu.lv
88864+1Music in Latvia www.lmuza.lv 1
998360Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
10108290Welcome to Riga www.riga.lv
11117740Internet@club www.iclub.lv
12127650Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1313751-7Latvijas Banka www.bank.lv
14147230LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
15156900Riga Stock Exchange www.rfb.lv
16166890NeoNet www.neonet.lv
17176740Parka klienti home.parks.lv
18186070All Latvian Links www.all.lv
19195270Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2020518-4Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
21215050Latvian Academic Library www.acadlib.lv
22224790Latvijas Radio www.radio.org.lv
23233970Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
24243650Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
25253530Paritate Bank www.paritate.lv
2627348+12ZL Online www.zl.lv 1
2726337-1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
28283090Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
29292980Arcus Networkwww.anet.lv 1
30302780Parex Bankwww.parex.lv 1Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
01.02vs.
12.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
01.02pret
12.01
12860+34Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21844+13Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
33434+7Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
44430+20University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
55389+28Riga Stock Exchange www.rfb.lv
66335+16Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
77313+16Latvijas Banka www.bank.lv
88281+8All Latvian Links www.all.lv
99269+8Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
1011238+11Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1110234+3Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
12-1312219-1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
12-13132190Music in Latvia www.lmuza.lv 1
14142090Latvijas Radio www.radio.org.lv
15-1615199-1EUnet Latvia www.eunet.lv 1
15-1616199+9Welcome to Riga www.riga.lv
1717198+10Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1818180+7Search Latvian Webwww.search.lv
1919158+3Parex Bankwww.parex.lv 1
2020155+7Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2121144+4Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2223142+10Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2322141+5Paritate Bank www.paritate.lv
2424-25137+7Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2524-25131+1LANET www.lanet.lv
2626123+5Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2727121+7ZL Online www.zl.lv 1
2829108+9Pirmā banka (Ex- Rīgas KomercBANKA) www.rkb.lv 1
29-3030103+5Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
29-3031
re-entry
103+9U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk and tvnet.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk un tvnet.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi