Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tām



Top 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.02vs.
09.02
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.02pret
09.02
1146500World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
222264-1LANET www.lanet.lv
331846+1Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
4411150Music in Latvia www.lmuza.lv 1
551037+2EUnet Latvia www.eunet.lv 1
66933+1Welcome to Riga www.riga.lv
7-87-88880LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
7-87-88880Parka klienti home.parks.lv
9107000Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1011699+1Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
11126670Latvijas Banka www.bank.lv
12136540University of Latvia www.lu.lv
13146270LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
14156200Riga Stock Exchange www.rfb.lv
15165910Internet@club www.iclub.lv
169580-133Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
1717535+1Latvijas Radio www.radio.org.lv
18185090Latvian Academic Library www.acadlib.lv
19194860NeoNet www.neonet.lv
2020461+1ZL Online www.zl.lv 1
21214080All Latvian Links www.all.lv
22223930Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2323387+1Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
24243670Arcus Networkwww.anet.lv 1
25253640Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
26263240U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
27273160Pirmā banka (Ex- Rīgas KomercBANKA) www.pirmabanka.lv 1
2828304+1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2929291+1Parex Bankwww.parex.lv 1
30302560Information Technology Institute www.itl.rtu.lv



Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.02vs.
09.02
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.02pret
09.02
1110000Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
22916-13Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
34546+34Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
43521+2Riga Stock Exchange www.rfb.lv
55478-31Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
66468-6University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
77424-23Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
88366-4Latvijas Banka www.bank.lv
99313-19All Latvian Links www.all.lv
1011299-17Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1110289-21Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1212280+4Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1313247+10Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
1418-19236+22Internet@club www.iclub.lv
1514-15231-1Search Latvian Webwww.search.lv
1614-15226-6Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
1718-19222+8Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
1821220+23EUnet Latvia www.eunet.lv 1
1922216+22Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2020205-7Welcome to Riga www.riga.lv
2117204-14Parex Bankwww.parex.lv 1
2216201-23Latvijas Radio www.radio.org.lv
2323198+7Paritate Bank www.paritate.lv
2425151-9Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2524145-33Music in Latvia www.lmuza.lv 1
2627141+9ZL Online www.zl.lv 1
2726132-5LANET www.lanet.lv
2830126+9Pirmā banka (Ex- Rīgas KomercBANKA) www.pirmabanka.lv 1
2931
new
118+4Riga Technical University www.rtu.lv
3033
re-entry
107+2Latvian Privatization Agencywww.lpa.bkc.lv



Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru and boom.ru domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru un boom.ru domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi