Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of the server Alter-
native
URLs
this
month
2 m.
ago
15.05.98vs.
16.03.98
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
2 mēn.
15.05.98pret
16.03.98
11585-63LANET www.lanet.lv
22499-91Welcome to Latvia www.latnet.lv
33281-24EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44181-22LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
55169-15World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
66104-8Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
7-8783-14Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
7-8883-9Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
9-10962-16Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
9-1010-1162-1NeoNet www.neonet.lv
1110-1155-8http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
12-1514-1553-5Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
12-1516-1853-3Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
12-1516-1853-3Latvijas Banka www.bank.lv
12-1516-1853-3Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1621-2252+3Parks Internet Serviss www.parks.lv
17-1923-2450+2LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
17-191350-10ORMIX www.ormix.riga.lv
17-1914-1550-8DATI www.swh.lv
202649+4Music in Latvia www.lmuza.lv
2123-24480Internet@club www.iclub.lv
222044-6SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
23-241241-21http://www.mii.lu.lv/ www.mii.lu.lv
23-2427-2841+2Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
252539-8intimate diary www.zirafe.lv**
2631-33
new
360Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
27-3021-2235-14Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde www.pid.bkc.lv
27-3027-2835-4Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
27-302935-3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
27-3031-33
re-entry
35-1Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
2 m.
ago
15.
05.98
vs. 16.
03.98
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
2 mēn.
15.
05.98
pret
16.
03.98
12594-77Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
23538-35Welcome to Latvia www.latnet.lv
35362-13Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
41354-369Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
54313-134*EUnet Latvia www.eunet.lv 1
68226-5Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
710150+17University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
8-96119-210TUCOWS tucows.apollo.lv
8-9-119*Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
1015114+10Central Statistical Bureau of Latvia www.latnet.lv/ligumi/CSBL/
1112110-5Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
129106-57Apollo www.apollo.lv
137100-134http://www.mii.lu.lv/galva.html www.mii.lu.lv/galva.html
141696-3Welcome to Riga www.riga.lv
152090+10LANET www.lanet.lv
161189-29Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
17-181785-9intimate diary www.zirafe.lv**
17-182185+6http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
191884-2Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
201382-29Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2126-2977+13Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
222569+4Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
231467-42Music in Latvia www.lmuza.lv
2439-40
new
65+16Parex www.parexnet.lv
2531
re-entry
63+2LATNET www.latnet.lv/LATNET/
263062-1Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
2734-35
re-entry
61+3Latvijas Banka www.bank.lv
282360-15Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
2926-2959-5Sensitive map of Latvian information resources latvia.vernet.lv/www/map.html
302258-19LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1General NotesKopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv and .netneo.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv un .netneo.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve of this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30 will be recounted in the middle of every month.

Top 30 tiks pārrēķināti katra mēneša vidū.
---------
http://www.vernet.lv/Latvia/ now is combined with http://www.eunet.lv/VT/, but at previous counting - with http://www.eunet.lv/. *http://www.vernet.lv/Latvia/ tagad ir apvienots ar http://www.eunet.lv/VT/, bet pagājušās skaitīšanas laikā - ar http://www.eunet.lv/.
URL becomes dead between last 2 countings. **URL izbeidzis darbību starp pēdējām divām skaitīšanas reizēm.
---------
Archives of Top 30's - Top 30 arhīvi


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi