Top 10 Latvian Homepages (by reader's voting) Latviešu mājaslapu tops 10 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of the server Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
08.98vs.
07.98
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
08.98pret
07.98
11629-52LANET www.lanet.lv
22564-48Welcome to Latvia www.latnet.lv
33308-23EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44202-14LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
55188-6World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
66119-10Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
7794-9Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
8887-9Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
9975-3NeoNet www.neonet.lv
10-121072-5Latvijas Banka www.bank.lv
10-1211-1272-4Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
10-121972+8Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
1311-1271-5Parks Internet Serviss www.parks.lv
1415-1668+1Internet@club www.iclub.lv
151767+1Latvian Academic Library www.acadlib.lv
161366-7Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
171464-4LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
1815-1663-4ORMIX www.ormix.riga.lv
191861-4Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
202059-4Music in Latvia www.lmuza.lv
222158-1Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
212254-6http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2323-2453-3intimate diary www.zirafe.lv
24-2625-2651-4DATI www.swh.lv
24-2625-2651-4University of Latvia www.lu.lv
24-262751-1Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
27-2823-2449-7SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
27-2829-3149+3Welcome to Riga www.riga.lv
292846-5http://www.mii.lu.lv/ www.mii.lu.lv
3029-3144-2Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
08.98vs.
07.98
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
08.98pret
07.98
12337-73Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21295-135Welcome to Latvia www.latnet.lv
33169-128Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
44125-95EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55117-65Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
6696-25University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
7766-37Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
8863-24Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
916580intimate diary www.zirafe.lv
1011-1253-17Welcome to Riga www.riga.lv
11-12950-29Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
11-121350-14http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
1311-1249-21Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
141045-26Apollo www.apollo.lv
151544-17Business & Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
16-171743-11LANET www.lanet.lv
16-1720-2143-8Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
18-191439-24TUCOWS tucows.apollo.lv
18-1918-1939-12Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
202338-10Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2124-2536-11Pantera www.bmmc.lv/pantera/pant.htm
22-2420-2133-18Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
22-242633-13Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
22-2431-33
re-entry
33-5Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
25-262732-13Latvijas Banka www.bank.lv
25-2631-33
re-entry
32-6LATNET www.latnet.lv/LATNET/
272831-11Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
28-302929-12Sensitive map of Latvian information resources latvia.vernet.lv/www/map.html
28-3031-33
re-entry
29-9Parex www.parexnet.lv
28-3040-41
new
29-3Latvijas Radio www.radio.org.lvGeneral NotesKopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv and .netneo.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv un .netneo.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve of this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30 are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.
Archives of Top 30's - Top 30 arhīvi          


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi