Top 10 Latvian Homepages (by reader's voting) Latviešu mājaslapu tops 10 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of the server Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
09.98vs.
08.98
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
09.98pret
08.98
11622-7LANET www.lanet.lv
22551-13Welcome to Latvia www.latnet.lv
33299-9EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44194-8LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
55175-13World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
66115-4Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
7790-4Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
8884-3Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
9-11971-4NeoNet www.neonet.lv
9-1110-1271-1Latvijas Banka www.bank.lv
9-1110-1271-1Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
121570+3Latvian Academic Library www.acadlib.lv
13-1510-1269-3Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
13-151369-2Parks Internet Serviss www.parks.lv
13-151769+5LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
161467-1Internet@club www.iclub.lv
172066+7Music in Latvia www.lmuza.lv
181663-3Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
191861-2ORMIX www.ormix.riga.lv
20-211957-4Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
20-212257-1Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
2224-2653+2University of Latvia www.lu.lv
2324-26510Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
24-252350-3intimate diary www.zirafe.lv
24-2527-2850+1Welcome to Riga www.riga.lv
2631
new
47+4Latvijas Radio www.radio.org.lv
27-282146-8http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
27-2827-2846-3SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
293043-1Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
3024-2642-9DATI www.swh.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
09.98vs.
08.98
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
09.98pret
08.98
12306+11Welcome to Latvia www.latnet.lv
21284-53Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33210+41Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
45148+31Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
54142+17EUnet Latvia www.eunet.lv 1
6690-6University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
7775+9Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
811-1262+12Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
9861-2Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
101055+2Welcome to Riga www.riga.lv
111550+6Business & Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
12-14947-11intimate diary www.zirafe.lv
12-141347-2Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
12-1416-1747+4Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
151446+1Apollo www.apollo.lv
16-1718-1945+6Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
16-1731-32
re-entry
45+18Music in Latvia www.lmuza.lv
1811-1244-6http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
192041+3Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
20-2116-1740-3LANET www.lanet.lv
20-2118-1940+1TUCOWS tucows.apollo.lv
2225-2635+3LATNET www.latnet.lv/LATNET/
2325-2634+2Latvijas Banka www.bank.lv
2440-43
re-entry
33+12Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2531-32
re-entry
31+4Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
26-2822-2430-3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
26-2828-3030+1Latvijas Radio www.radio.org.lv
26-2840-43
re-entry
30+9ZL Online www.zl.lv
29-3122-2429-4Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
29-3135-36
re-entry
29+4Aldaris www.aldaris.riga.lv
29-3135-35
new
29+6United Nations Development Programme - Latvia www.undp.riga.lvGeneral NotesKopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv and .netneo.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv un .netneo.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve of this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30 are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.
Archives of Top 30's - Top 30 arhīvi          


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi