Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - Comments of this month - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Šīmēneša komentāri - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
12.98vs.
11.98
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
12.98pret
11.98
11621-36LANET www.lanet.lv
22584-34Welcome to Latvia www.latnet.lv
33299-9EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44206-7World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
55196-12LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
66135-4Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia *
www.saeima.lv 1
77113-3Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
8894-5Internet@club www.iclub.lv
9983-5NeoNet www.neonet.lv
10-1210-1180-5Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
10-121280-4Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
10-121380-3Latvijas Banka www.bank.lv
1315-1674-4Latvian Academic Library www.acadlib.lv
14-1510-1173-12LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
14-1515-1673-5Parks Internet Serviss www.parks.lv
1618-1971-1Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
171769-4Latvijas Radio www.radio.org.lv
1818-1967-5Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
192161-3ORMIX www.ormix.riga.lv
20-211460-19Music in Latvia www.lmuza.lv
20-212060-5Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
222256-3Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2324-26540SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
242353-3University of Latvia www.lu.lv
2524-2652-2Welcome to Riga www.riga.lv
262849-1intimate diary www.zirafe.lv
272748-4SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
28-2924-2645-9Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
28-292945-2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
303042-4http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
12.98vs.
11.98
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
12.98pret
11.98
11400-20Welcome to Latvia www.latnet.lv
22356-14Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33203-30Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
45172+9Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia *
www.saeima.lv 1
54160-7EUnet Latvia www.eunet.lv 1
6689-10Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
7787+6University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
8-9867-9Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
8-91067+9Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
101250-2Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
11948-12Apollo www.apollo.lv
12-1314-1545-2Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
12-131845+2Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
14-151344-6Welcome to Riga www.riga.lv
14-1514-1544-3Business & The Baltic newspaper * www.bb.lv 1
161143-13TUCOWS tucows.apollo.lv
1716-1742-2Pantera www.bmmc.lv/pantera/pant.htm
1816-1740-4Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1920-2338-1Latvijas Radio www.radio.org.lv
2020-2337-2Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
21-221936-5Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
21-222436-2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2320-2335-4LANET www.lanet.lv
2420-2333-6http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
25-2626-2731-3Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
25-2631
re-entry
31+1Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
27-292530-6Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
27-2926-2730-4Latvijas Banka www.bank.lv
27-292830-3SWH Technology (Ex-DATI)www.swh.lv 1
3029-3028-3LATNET www.latnet.lv/LATNET/Comments of This Month Šīmēneša komentāri
1. Now it is possible to use Snap to determine most popular pages. But we will not do it on regular basis (at least now) because:
1) data of Snap wasn't changed in the time of checking (November 25 - December 15) ;
2) results are similar to Hotbot results (only Top 30 pages by Hotbot are checked):

Top 10 pages by Snap:
(position by Snap -- (position by Hotbot) -- number of pages by Snap -- name of the page)
1. Tagad ir iespējams populārāko lappušu noteikšanā izmantot arī Snap. Taču vismaz pagaidām tas netiks regulāri darīts, jo:
1) pārbaudes laikā (25. novembris - 15. decembris) Snap dati nav mainījušies;
2) rezultāti ir ļoti līdzīgi Hotbot rezultātiem (pārbaudīti gan tikai tās lappuses, kas ir Top 30 pēc Hotbot datiem):

10 populārākās lappuses pēc Snap datiem:
(vieta pēc Snap datiem -- (vieta pēc Hotbot datiem) -- lappušu skaits Snap -- lappuses nosaukums)
1(1)377 Welcome to Latvia 6(6)116 Central Statistical Bureau of Latvia
2(2)335 Charts All Over the World 7-8(7)99 University of Latvia
3(3)206 Riga Technical University 7-8(10)99 Business in the Baltic States
4(5)170 EUnet Latvia 9(8-9)67 Rīgas KomercBANKA
5(4)153 Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia 10(14-15)59 Welcome to Riga
2. Now Latvian domain chas-daily.com is excluded from counting. It substantially affects only results of Snap. Other numbers of pages are not diminished more than 1. 2. Tagad no aprēķiniem tiek izslēgts Latvijas domains chas-daily.com. Tas gan būtiski ietekmē tikai Snap rezultātus. Pārējie lappušu skaiti ar to nesamazinās vairāk par 1.
*3. New names of servers are discovered for Saeima - www.saeima.lv and Business & The Baltic newspaper - www.bb.lv. *3. Atrasti jauni servera nosaukumi Saeimai - www.saeima.lv un Business & The Baltic newspaper - www.bb.lv.


Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv and .netneo.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv un .netneo.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Top 10 Latvian Homepages (by reader's voting) Latviešu mājaslapu tops 10 (pēc lasītāju balsošanas)
Latvian Top 100 (by counter statistics) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi