Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
06.99vs.
05.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
06.99pret
05.99
11923-34LANET www.lanet.lv
22823-24Welcome to Latvia www.latnet.lv
33471-11EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44403-9LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
553270Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
663170Latvijas Radio www.radio.org.lv
77272-5World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
88227-2Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
991420Internet@club www.iclub.lv
1010136-2NeoNet www.neonet.lv
1111129-2Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1212119-2Parks Internet Serviss www.parks.lv
1313118+1LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
1414113-3Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
15151040Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
161695-3Latvijas Banka www.bank.lv
171793-1Welcome to Riga www.riga.lv
181885-3Music in Latvia www.lmuza.lv
19-201981-6Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
19-202181-4Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
212080-6ORMIX www.ormix.riga.lv
222278-5Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
232368-1Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2424-2567-1University of Latvia www.lu.lv
2524-2566-2http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
262661-2SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
27-2927-2860-2SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
27-2927-2860-2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
27-2929600http://www.neonet.riga.lv/ www.neonet.riga.lv
3030580intimate diary www.zirafe.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
06.99vs.
05.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
06.99pret
05.99
11550+80Welcome to Latvia www.latnet.lv
22450+51Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33282+39Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
45247+42Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
54203-18EUnet Latvia www.eunet.lv 1
66170+31Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
77158+20University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
89114+29Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
98110+18Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
10-1111100+26Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
10-1129-30100+58ZL Online www.zl.lv
12-1313-1493+27Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
12-132193+41Pantera www.bmmc.lv/pantera/pant.htm
1413-1491+25Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
151086+9Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
161680+20Welcome to Riga www.riga.lv
1723-2471+21Parex Bankwww.parex.lv 1
182070+16Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
191569+6Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2012670Latvijas Radio www.radio.org.lv
2131
re-entry
65+24Music in Latvia www.lmuza.lv
22-231864+6Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
22-2326-2764+19LANET www.lanet.lv
241763+4Latvijas Banka www.bank.lv
25-2623-2461+11Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
25-2623-2461+13LATNET www.latnet.lv/LATNET/
27-282255+2Paritate Bank www.paritate.lv
27-2850-53
new
55+29Internet@club www.iclub.lv
291952-3http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
3029-3050+8Fire and Rescue Department www.ugdd.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi