Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
07.99vs.
06.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
07.99pret
06.99
11555-368LANET www.lanet.lv
22448-375Welcome to Latvia www.latnet.lv
33190-281EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44159-244LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
57156-116World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
68107-120Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
7999-43Internet@club www.iclub.lv
81397-21LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
9-101178-51Latvian Academic Library www.acadlib.lv
9-101278-41Parks Internet Serviss www.parks.lv
111072-64NeoNet www.neonet.lv
121771-22Welcome to Riga www.riga.lv
131464-49Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
141657-38Latvijas Banka www.bank.lv
15-161853-32Music in Latvia www.lmuza.lv
15-162453-14University of Latvia www.lu.lv
1719-2046-35Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
182345-23Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
1919-2043-38Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
20642-275Latvijas Radio www.radio.org.lv
212140-40ORMIX www.ormix.riga.lv
222539-27http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2327-2936-24SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
2427-2935-25Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
25-2631
re-entry
34-22Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
25-2639-40
new
34-8Paritate Bank www.paritate.lv
2737
new
31-14Aldaris www.aldaris.riga.lv
282230-48Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
29-301528-76Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
29-3033-35
re-entry
28-20http://www.mii.lu.lv/www.mii.lu.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
07.99vs.
06.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
07.99pret
06.99
12960+510Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21730+180Welcome to Latvia www.latnet.lv
34389+142Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
43361+79Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
56294+124Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
65288+85EUnet Latvia www.eunet.lv 1
77234+76University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
89190+80Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
98152+38Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
1010-11150+50Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
1112-13140+47Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
1214103+12Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
1316100+20Welcome to Riga www.riga.lv
141899+29Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
1522-2396+32Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
16-1722-2394+30LANET www.lanet.lv
16-172494+31Latvijas Banka www.bank.lv
181991+22Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1910-1190-10ZL Online www.zl.lv
20-212089+22Latvijas Radio www.radio.org.lv
20-2127-2889+34Paritate Bank www.paritate.lv
221588+2Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2325-2685+24LATNET www.latnet.lv/LATNET/
242184+19Music in Latvia www.lmuza.lv
2539-41
re-entry
83+42Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
263081+31Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2733-34
re-entry
79+33Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
282978+26http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2937
re-entry
76+33SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
30-311773+2Parex Bankwww.parex.lv 1
30-3125-2673+12Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi