Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
12.99vs.
11.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
12.99pret
11.99
11-2554+58Welcome to Latvia www.latnet.lv
21-2546+50LANET www.lanet.lv
33185+20World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44170+16EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55127+6LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
67125+16Welcome to Riga www.riga.lv
76123+12Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
88113+12LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
91087+5Latvijas Banka www.bank.lv
10984+1Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
111178+8Internet@club www.iclub.lv
1216-1876+27*Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
13-141262-1Music in Latvia www.lmuza.lv
13-141362+3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
1519-2057+11ZL Online www.zl.lv
161456+5Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1716-1855+6Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
181554+4Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1916-1853+4University of Latvia www.lu.lv
20-2119-2051+5Latvijas Radio www.radio.org.lv
20-212151+6Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
222246+5http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
23-2423-2442+3Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
23-2423-2442+3SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
2526-2841+10All Latvian Links www.all.lv
262535+2U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
27-2826-2833+2SWH Tehnoloģija www.swh.lv 1
27-28???33???**Parka klienti home.parks.lv
29-3126-2832+1ORMIX www.ormix.riga.lv
29-312932+2Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
29-3131
new
32+4Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv 1Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
12.99vs.
11.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
12.99pret
11.99
11303-57Welcome to Latvia www.latnet.lv
22283-20Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
34185-2Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
43132-62Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
55129-1Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
66112+2University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
77105-4EUnet Latvia www.eunet.lv 1
8966+8Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
91062+6Welcome to Riga www.riga.lv
10861-3Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
111257+7Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
121156+5Latvijas Banka www.bank.lv
131452+3Latvijas Radio www.radio.org.lv
141350+2Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
15-161544-1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
15-1616440Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
172243+5Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
1820-2141+2Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
192540+6Paritate Bank www.paritate.lv
203039+11Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2117-1937-4Internet@club www.iclub.lv
222636+4Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
23-242334-3ZL Online www.zl.lv
23-242434-1Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
25-2617-1933-8LANET www.lanet.lv
25-262833+3Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
2720-2132-7LATNET www.latnet.lv/LATNET/
28-3017-1930-11***Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
28-302730-1http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
28-3031-32
re-entry
30+3Parex Bankwww.parex.lv 1Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.
---------
Servers of Parks, A-Z, Navigators are combined in Delfi server. Only Parks server in last month was in Top 30. Results of Parks server are used as data of last month. Results of other servers give aditional 22 links. *Parka, A-Z un Navigatora serveri apvienoti Delfi serverī. Pagājušmēnes no tiem topā bija tikai Parka serveris, kura linki tiek izmantoti kā pagājušā mēneša rezultāti. Pārējo serveru rezultātu pievienošana deva papildus 22 norādes.
Results for home.parks.lv server are not checked in previous months. **home.parks.lv servera rezultāti iepriekšējos mēnešos nav pārbaudīti.
www.neonet.lv/BB/ is dead and isn't linked with www.bb.lv. It takes away 7 links and expands number od "dead celebrities" up to 3. ***www.neonet.lv/BB/ vairs nestrādā un nav vairs piesaisīts www.bb.lv. Tas no rezultātiem noņem 7 norādes un papildina "slaveno miroņu" skaitu topā līdz 3.
---------


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi