Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
2 m.
ago
08.03vs.
06.03
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
2 mēn.
08.03pret
06.03
123039+529LANET www.lanet.lv
242397+361Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
311889-1674World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
451387+58Welcome to Riga www.riga.lv
5111104+335Music in Latvia www.lmuza.lv 1
661052+43LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
771049+101EUnet Latvia www.eunet.lv 1
814998+328Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
98995+109Latvijas Banka www.bank.lv
1010914+102Riga Stock Exchange www.rfb.lv
119827-10University of Latvia www.lu.lv
1213769+65Parka klienti home.parks.lv
1312754+26Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1415655+64Internet@club www.iclub.lv
1516574+54Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
1617524+24Latvijas Radio www.radio.org.lv
1719492+31Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1820476+27Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
193468-1812ZL Online www.zl.lv 1
2018459-10LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
2126455+121NeoNet www.neonet.lv
2231
re-entry
425+150Paritate Bank www.paritate.lv
23-2421420-15All Latvian Links www.all.lv
23-2422420+30Latvian Academic Library www.acadlib.lv
2525411+73Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
2624388+27Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2727337+34Parex Bankwww.parex.lv 1
2823332-56Arcus Networkwww.anet.lv 1
2930318+32Search Latvian Webwww.search.lv
3028-29308+18Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1

It is just possible that this list is a bit incomplete. If you know other popular WWW servers in Latvia you can verify number of pages where they are linked by typing of server URL here: Iespējams, ka šis saraksts nav pilnīgs. Ja Jūs zinat citus populārus WWW serverus Latvijā, Jūs varat uzzināt, no cik lappusēm ir norādes uz tiem, ierakstot servera URL šeit:
Server URL: (without "http://")
Servera URL: (bez "http://")
If there are more than one URL for server then type in all URLs divided by " OR link:", and type ")" after last URL. For example, "www.com OR link:www2.com)" Ja serverim ir vairāki URLi, tad rakstiet tos visus pēc kārtas, starp tiem rakstot " OR link:", un pēc pēdējā URLa liekot aizverošo iekavu. Piemēram, "www.com OR link:www2.com)"


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using Hotbot UK / Inktomi database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot Hotbot UK / Inktomi datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
2 m.
ago
08.03vs.
06.03
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
2 mēn.
08.03pret
06.03
111359-103Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
22887-207Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
33687-135Riga Stock Exchange www.rfb.lv
44716+8Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
55662-21Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
66499-66University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
78457+2Latvijas Banka www.bank.lv
87413-69Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
99409+25Parex Bankwww.parex.lv 1
1010328-21Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1112299-9Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
1211286-25Search Latvian Webwww.search.lv
1313284-18All Latvian Links www.all.lv
1416258-6Internet@club www.iclub.lv
1514245-56Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1618243-7Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
1719237-10Latvijas Radio www.radio.org.lv
1815235-53Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1917225-32Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2023198+12Paritate Bank www.paritate.lv
2122190+43Riga Technical University www.rtu.lv
2220184-49Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
2321177-18Welcome to Riga www.riga.lv
2429162+30ZL Online www.zl.lv 1
2533
new
153+44Riga - City of Inspiration www.riga800.lv
2624145-38EUnet Latvia www.eunet.lv 1
2725144-33Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2826132-16Music in Latvia www.lmuza.lv 1
2930124-4Latvian Privatization Agencywww.lpa.bkc.lv
3027122-21LANET www.lanet.lv

It is possible that this list is incomplete. If you know other popular WWW pages in Latvia you can verify number of pages where they are linked by typing of page URL here: Iespējams, ka šis saraksts nav pilnīgs. Ja Jūs zinat citas populāras WWW lappuses Latvijā, Jūs varat uzzināt, no cik lappusēm ir norādes uz tām, ierakstot lappuses URL šeit:

Page URL: (without "http://")
Lappuses URL: (bez "http://")
If there are more than one URL for server then type in all URLs divided by " OR link:", and type ")" after last URL. For example, "www.com OR link:www2.com)" Ja serverim ir vairāki URLi, tad rakstiet tos visus pēc kārtas, starp tiem rakstot " OR link:", un pēc pēdējā URLa liekot aizverošo iekavu. Piemēram, "www.com OR link:www2.com)"
If there are more than one URL for server then type in all URLs divided by " OR link:http://", and type ")" after last URL. For example, "www.com OR link:http://www2.com)" Ja serverim ir vairāki URLi, tad rakstiet tos visus pēc kārtas, starp tiem rakstot " OR link:http://", un pēc pēdējā URLa liekot aizverošo iekavu. Piemēram, "www.com OR link:http://www2.com)"
If pages are binded with automatical redirecting or refreshing, they are counted as one page. Ja lappuses ir saistītas ar automātisku pārvirzīšanu (redirecting) vai atsvaidzināšanu (refreshing), tās tiek uzskatītas par vienu lappusi.
If page is the main document of the server or directory, there are counted up pages with links to URLs ending with 1) name of the directory and "/", 2) name of the directory (If page is the main document of the server, it is not needed), 3) name of the directory and main document. For example, www.com/dir/ , www.com/dir and www.com/dir/index.html. Ja lappuse ir servera vai direktorijas galvenais dokuments, tad jāskaita kopā lappuses, kurās ir norādes uz URLiem, kas beidzas ar 1) direktorijas nosaukumu un "/", 2) direktorijas nosaukumu (Ja lappuse ir servera galvenais dokuments, tad to nevajag), 3) direktorijas un galvenā dokumenta nosaukumu Piemēram, www.com/dir/ , www.com/dir un www.com/dir/index.html.Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru and boom.ru domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru un boom.ru domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi