Kopš 17.12.2002 šajā vārdnīcā ir iekļauta arī somu valoda.

Since 17.12.2002 Finnish language is available in this dictionary.

Kopš 24.12.2004 šajā vārdnīcā daļēji iekļauta arī bulgāru valoda. Kļūdas tiks izlabotas.

Since 24.12.2004 Bulgarian language partially available in this dictionary. Bugs will be corrected.