Nacionālā radio un televīzijas padome paskaidro, ka šobrīd izmaiņas radio KNZ formātā ir notikušas sekojošu iemeslu dēļ:

  1. radorganizācijai Studentu radio, kura izplata programmu Kosmosa noslēpumu zinātājs, pirms neilga laika ir faktiski mainījušies īpašnieki. Iepriekšējais finansētājs diemžēl gada laikā nespēja piesaistīt nepieciešamo finansējumu šāda radio darbībai, līdz ar to ikdienu ciešot zaudējumus. Šo iemeslu dēļ izveidojās nepieciešamība meklēt papildus finansu avotus. Diemžēl studentiem ne augstskolu, ne valsts vai pašvaldību atbalstu šāda radio darbības nodrošināšanai atrast nav izdevies;

  2. NRTP nav tiesīga nekādā veidā ietekmēt radio īpašnieku maiņu – tās ir katras personas brīvas tiesības rīkoties ar savu īpašumu;

  3. pašreizējais formāts, kurš tiek atskaņots Radio KNZ ēterā, kopumā neatbilst radidorganizācijas Studentu radio apstiprinātajai koncepcijai, par ko raidorganizācija ir vadība ir informēta un tai ir pieprasīts nekavējoties sakārtot programmu atbilstoši koncepcijā apstiprinātajam - izklaidējoši informatīvam formātam;

  4. 15.10.2001. notika O.Rubeņa tikšanās ar Latvijas Universtitātes Studentu padomes pārstāvjiem un bijušiem radio KNZ darbiniekiem – Madaru Štramdieri un Sigitu Sniķeri (kuri ir arī SIA Studentu radio kapitāldaļu īpašnieki), lai pārrunātu izveidojušos situāciju.

 

Ar cieņu,

 

Padomes priekšsēdētājs               Ojārs Rubenis

      Cita informācija par Radio KNZ