LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMI

27.decembris, Internet

! Nákos'ás rokzin'as - 3.janvárí !

(c) "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra.


Atis Kluss: webmaster@lanet.lv

Return to Rock News Home Page