LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

11.decembris, Internet

! Na'kos'a's rokzin'as - 27.decembri' !

(c) "Ri'gas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entu'ra.


Atis Kluss: webmaster@lanet.lv

Return to Rock News Home Page