LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

1. JANVA'RIS, specia'li "Elektroniskajam K'IEG'ELIM"


***********
**********

(c) "Ri'gas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entu'ra.


Atis Klus's: webmaster@lanet.lv

Atgriezties uz LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMU lappusi