LATVIJAS ROKMŚZIKAS JAUNUMI

(29. jśnijs, speciāli "Internetam")


***
 • Klajā nācis (un kioskos pamanģts) krieviskā mśzikas izdevuma "Melnā Piektdiena" jau 4. laidiens. Pčc visa sprieżot- tas ir pirmais, kas tiek izplatģts visos kioskos..... Lielākie rakstu materiāli ir veltģti paųmāju grupām INVASION un RIBA MEĄ- SVOLOĄ OBIKNOVENNAJA.
  ***
 • Kāda jauna ziša (neoficiāla) ir arģ no INOKENTIJA MĀRPLA puses: neoficiāli tiek zišots- ka ųai prominentajai "underground" veterāngrupai rudenģ varčtu iznākt arģ kasete, kur bśs apkopotas dażādu gadu dziesmas. Ųis gadģjums varčtu notikt septembrģ.
  ***
 • 26. jśnijā Včrmanģtģ notika starptautiskajai cģšai pret narkomāniju veltģts pasākums "Dialogs", kur citu pasākumu vidś notika arģ koncerts ar paųmāju grupu piedalģųanos. Kopumā bija kādas 10 paųmāju brigādes (vairākas "underground", arģ SKUMJU AKMEŠI, FACT utt.).
  ***
 • Sagaidāms, ka 1. jślijā "Rģgas Balss" mśzikas lappuses "Ęieåelis" koncertā "3. uznāciens" muzicčs åitāriski tendčtas mśzikas brigādes: MARY JANE, GELOUSY, PARALĢZE, VOGNUTIJ BEK. Včl ųajā mčnesģ "Ęieåeīa" koncerti sagaidāmi 15. un 29. jślijā.
  ***
 • 27. jśnijā viesnģcā "Rģga" Rģgā pazģstamā koncertorganizācija "GAO" - kas jau uztur pazģstamo klubu "Underground"- atvčrusi včl vienu zāli ar nosaukumu "Mirāża", kas "bśs domāta cilvčkiem pāri 30...., kas jau kaut ko dzģvč ir sasnieguųi", tur skančs 70' un 80' to gadu mśzika- kas patģkot ųādai publikai. Iespčjams, ka tur dzģvajā uzstāsies attiecģgajam vecumam "tendčti" mśzięi.....
  ***

  (c) "Rģgas Balss" Latvijas rokzišu aåentśra.


  Atis Kluųs: webmaster@lanet.lv

  Atgriezties uz LATVIJAS ROKMŚZIKAS JAUNUMU lappusi