Latvijas "Spice" / Latvian Chart (1)

Mar 15, 1996
TW LW WC PK  Title - Artist

 1 NE  1 1(1) Kas aizliegt var to - 100. Debija
 2 NE  1 2  Veronika - Prāta Vētra
 3 NE  1 3  Lidmas'īnas - Prāta Ve'tra
 4 NE  1 4  Dūdievin's' - Aigars Grāvers / Imants Kalnin's'
 5 NE  1 5  Deep Inside - Rebel
 6 NE  1 6  Krodzin's' - Los Amigos
 7 NE  1 7  *** - Pienvede'ja Piedzīvojumi
 8 NE  1 8  Nāc vecīt dejot - 5. S'laka
 9 NE  1 9  Kre'slas sveiciens - Dzidrin'as Megasiste'ma
10 NE  1 10  Ve'ji, ve'ji, ve'ji - Laima Vaikule
11 NE  1 11  (Es) Brunete - Eldorado
12 NE  1 12  Balāde par bizi - Līvi
13 NE  1 13  Nosle'pums - 100. Debija
14 NE  1 14  Man dimantu nav - 100. Debija
15 NE  1 15  Kaut vienme'r būtu tā - Dina
16 NE  1 16  Courage To Kill - Odis
17 NE  1 17  Straujā upe - Jauns Me'ness
18 NE  1 18  Man ir gandrīz viss - Jauns Me'ness
19 NE  1 19  Pusnakts balāde - Līvi
20 NE  1 20  Divatā - Jauns Me'ness

Spice veidota no / Chart compiled from:
 • FM 99,5 Latvijai (6.03, #1 Veronika - Prāta Ve'tra)
 • FM 99,5 Latvijai (13.03, #1 Veronika - Prāta Ve'tra)
 • "LaBA" (8.03, #1 Lidmas'īnas - Prāta Ve'tra)
 • "Rīgas Vil'n'i" (14.03, #1 Dūdievin's' - Aigars Grāvers)
 • NTV-5 + "Picca TV" "Cielavin'as armijas manevri" (#1 *** - Pienvede'ja Piedzīvojumi)

  Compiled by copyright © "Rīgas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entūra.


  This chart: Latest Archives Info
  Latvian music Airplay Chart Rock News Latvian Music Market Top 15
  -""- TORNIS rec. Latvian CD's Mail Me!
  This server Home Hot News Charts