Latvijas "Spice" / Latvian Chart (2)

Mar 31, 1996
TW LW WC PK  Title - Artist

 1 3  2 1(1) Lidmas'īnas - Prāta Ve'tra
 2 12  2 2  Balāde par bizi - Līvi
 3 11  2 3  (Es) Brunete - Eldorado
 4 1  2 1(1) Kas aizliegt var to - 100. Debija
 5 2  2 2  Veronika - Prāta Vētra
 6 13  2 6  Nosle'pums - 100. Debija
 7 NE  1 7  Laternu stundā - Laima Vaikule
 8 NE  1 8  Mans lielais rakstāmgalds - Baloz'u Pilni Pagalmi
 9 NE  1 9  Vin'i dejoja vienu vasaru - Imants Kalnin's' / Menuets
10 NE  1 10  Saule un jūra - Eolika
11 5  2 5  Deep Inside - Rebel
12 NE  1 12  Dūmi tavā tuvumā - Dzidrin'as Megasiste'ma
13 NE  1 13  Acis nedrīkst ture't ciet - Kartāga
14 NE  1 14  Operas meitene - Jānis Rainis
15 7  2 7  *** - Pienvede'ja Piedzīvojumi
16 8  2 8  Nāc vecīt dejot - 5. S'laka
17 NE  1 17  Esmu savādāks - 5. S'laka
18 NE  1 18  Mekle'jot dialogu - Remains
19 4  2 4  Dūdievin's' - Aigars Grāvers / Imants Kalnin's'
20 6  2 6  Krodzin's' - Los Amigos
Spice veidota no / Chart compiled from:
 • FM 99,5 Latvijai (20.03, #1 (Es) Brunete - Eldorado)
 • "Rīgas Vil'n'i" (28.03, #1 Laternu stundā - Laima Vaikule)
 • "Radio 2" experts (28.03, #1 Mans lielais rakstāmgalds - Baloz'u Pilni Pagalmi)
 • FM 99,5 Latvijai (27.03, #1 Dūmi tavā tuvumā - Dzidrin'as Megasiste'ma)

  Compiled by copyright © "Rīgas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entūra.


  This chart: Latest Archives Info
  Latvian music Airplay Chart Rock News Latvian Music Market Top 15
  -""- TORNIS rec. Latvian CD's Mail Me!
  This server Home Hot News Charts