Latvijas "Spice" / Latvian Chart (5)

May 1 - 15, 1996
TW LW WC PK  Title - Artist

 1 1  3 1(2) Jel - Pienvede'ja Piedzīvojumi
 2 15  5 1(1) Lidmas'īnas - Prāta Ve'tra
 3 5  5 1(1) Kas aizliegt var to - 100. Debija
 4 RE  4 4  Nosle'pums - 100. Debija
 5 9  5 2  (Es) Brunete - Eldorado
 6 RE  3 5  Deep Inside - Rebel
 7 NE  1 7  Palīgā - 5. S'laka
 8 2  3 2  Jaunība - Dina
 9 NE  1 9  Uzsmaidi ve'lreiz man - 5. S'laka
10 RE  4 1(1) Krodzin's' - Los Amigos
11 NE  1 11  Es esmu tāds - Tranzīts
12 4  2 4  Rozā lietus - Opus PRO
13 18  5 2  Veronika - Prāta Vētra
14 NE  1 14  Tums'a nakc - Pamatinstinkts
15 12  3 12  Esmu savādāks - 5. S'laka
16 3  4 3  Mans lielais rakstāmgalds - Baloz'u Pilni Pagalmi
17 RE  3 4  Dūdievin's' - Aigars Grāvers / Imants Kalnin's'
18 RE  4 8  Nāc vecīt dejot - 5. S'laka
19 6  4 6  Mekle'jot dialogu - Remains
20 7  3 6  Tavs superveikals - Jauns Me'ness


Spice veidota no / Chart compiled from:
 • "Rīgas Vil'n'i" (3.05, #1 Deep Inside - Rebel)
 • "LaBA" (3.05, #1 Palīgā - 5. S'laka)
 • FM 99,5 Latvijai (15.05, #1 Rozā lietus - Opus PRO)
 • FM 99,5 Latvijai (8.05, #1 Jel - Pienvede'ja Piedzīvojumi)
 • Radiostaciju kope'jām spice'm / International radio charts

  Compiled by
  copyright © "Rīgas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entūra.


  This chart: Latest Archives Info
  Latvian music Airplay Chart Rock News Latvian Music Market Top 15
  -""- TORNIS rec. Latvian CD's Mail Me!
  This server Home Hot News Charts