Latvijas "Spice" / Latvian Chart (5)

May 16 - 31, 1996
TW LW WC PK  Title - Artist

 1 1  4 1(3) Jel - Pienvede'ja Piedzīvojumi
 2 12  3 2  Rozā lietus - Opus PRO
 3 NE  1 3  Kas par to - 5. S'laka
 4 NE  1 4  Kā tev iet - 100. Debija
 5 8  4 2  Jaunība - Dina
 6 11  2 6  Es esmu tāds - Tranzīts
 7 NE  1 7  Pe'de'jā pietura - Opus PRO
 8 2  6 1(1) Lidmas'īnas - Prāta Ve'tra
 9 NE  1 9  Ne jau es - Tranzīts
10 18  5 8  Nāc vecīt dejot - 5. S'laka
11 3  6 1(1) Kas aizliegt var to - 100. Debija
12 15  4 12  Esmu savādāks - 5. S'laka
13 NE  1 13  Dzimene - Opus PRO
14 NE  1 14  Pāri pelniem - Tranzīts
15 NE  1 15  Dubi bums - 5. S'laka
16 5  6 2  (Es) Brunete - Eldorado
17 NE  1 17  Manai meitenei - Labve'līgais Tips
18 NE  1 18  Kādā brīnis'k'ā dienā - Līvi
19 16  5 3  Mans lielais rakstāmgalds - Baloz'u Pilni Pagalmi
20 10  5 1(1) Krodzin's' - Los Amigos


Spice veidota no / Chart compiled from:
 • FM 99,5 Latvijai (22.05, #1 Kā tev iet - 100. Debija)
 • FM 99,5 Latvijai (29.05, #1 Pe'de'jā pietura - Opus PRO)
 • Radio EF-EI (from Re'zekne; #1 Kas par to - 5. S'laka)
 • Radiostaciju kope'jām spice'm un "Visatzītāko dziesmu Latvijā" saraksta / International radio charts and Latvian airplay chart

  Compiled by
  copyright © "Rīgas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entūra.


  This chart: Latest Archives Info
  Latvian music Airplay Chart Rock News Latvian Music Market Top 15
  -""- TORNIS rec. Latvian CD's Mail Me!
  This server Home Hot News Charts