LATVIJAS DZIESMU SPICE - Kopā par aizvadīto laiku (1996 - 6.01.1998) / LATVIAN MUSIC all time (1996 - 6.01.1998) CHART

LATVIJAS DZIESMU SPICE - 1996 / LATVIAN MUSIC CHART - 1996

Latvijas dziesmu spice / kopējie rezultāti 1997. gada 1. pusei aizritot / LATVIAN MUSIC CHART - 1996 - june, 1997

TOP 1997 LATVIJAS DZIESMU SPICE
KOPE'JIE REZULTĀTI
(1. janvāris - 30. decembris 1997)
LATVIAN MUSIC CHART 1997
YEAR-END CHART
(January 1 - december 30, 1997)

1.100271 (9)"Tavas mājas manā azote'" (PRĀTA VE'TRA)
2.85,32--"Par to" (Pauls/ Teivāne un Rutulis)
3.63,01131 (8)"Bailes par zin'g'i" (LĪVI)
4.56,36191 (6)"Nāc ar mani pakluse't" (JAUNS ME'NESS)
5.52,05151 (3)"E'na" (JUMPRAVA)
6.51,86171 (5)"Viss ir ties'i tā, kā tu ve'lies" (PRĀTA VE'TRA)
7.47,36221 (1)"Mans naktsmiers" (MELNĀ PRINCESE)
8.42,66--"Magnolijas zieds" (Viktors Zemgals)
9.41,49172"Neatgries'anās" (PRĀTA VE'TRA)
10.38,5561 (5)"Tā" (Agnese un Ainars)
***
11.37,38141 (4)"Piedod man" (LĪVI)
12.35,42--"Pie tavas sirds" (Jānis Sprog'is)
13.29,55223"Divas kājas" (HERLIS)
14.27,59161 (2)"Pavasars" (PIENVEDE'JA PIEDZĪVOJUMI)
15.27,58212"Nekad nekad" (THE SATELLITES)
16.24,66202"Mākon'u pilse'ta" (Ieva Akurātere & SIMULĀCIJA)
17.24,27121 (3)"Saki man" (MELNĀ PRINCESE)
18.24,07151 (3)"Horizonts" (JAUNS ME'NESS)
19.22,31102"Ritenis debesīs" (MELNĀ PRINCESE)
20.21,33--"Bauskas valsis" (Hardijs Madzulis)
***
21.20,94162"Nestāsti man neko" (Inese)
22.19,77113"Ūdens saldāks nekā vīns" (GELOUSY)
23.18,59231 (4)"Sen jau viss" (100.DEBIJA)
24.18,40102"Pārsteigums" (ELDORADO)
25.17,61141 (1)"Lonely" (YAPUTHMA SOUND SYSTEM)
26.16,4491 (1)"Go Go Yellow Screen" (YAPUTHMA SOUND SYSTEM)
27.16,24133"Melodija" (MIGLA)
28.16,0562"Alises iela" (Igo)
29.15,5072"Mūz'īgais piedāvājums" (JAUNS ME'NESS)
30.14,48133"Kvazimodo dziedājums" (Igo / Zigmārs Liepin's')
***
31.14,47257"Likten'a sūtnis" (Erin's' & CO)
32.13,89142"Noklīdus'ie" (TUMSA)
33.13,88166"Degos'a asara" (MUZIKANTI NO CE'SĪM)
34.13,70104"Savij ap mani gadus" (SANDRA)
35.13,50115"Uz mājām" (JAUNS ME'NESS)
36.13,4995"Smaids" (LINGA)
37.12,5283"Lai notiek tā" (BINGO)
38.12,13132"Man gribas kliegt" (FRAGMENTS+)
39.11,94112"Disko" (THE SATELLITES)
40.11,93146"Ve'l un ve'l" (BINGO)
***
41.11,92107"Pludmale" (TUMSA)
42.11,55126"Dzīve" (TUMSA)
43.11,1593"Vakarā ve'lu" (BRĪVDIENA)
44.10,76125"Pamestie" (LINGA)
45.10,75--"Ve'lreiz par mīlestību" (ZEL'L'I)
46.10,5892"Jā jā jā jā" (BE'RNI)
47.9,9887"Ai jel manu vieglu prātu" (JAUNS ME'NESS)
48.9,7883"Shake Before Use" (EXPATRIOTS)
49.9,39111 (1)"Viens" (MELNĀ PRINCESE)
50.9,38102"Kazino" (ELDORADO)
1234

APZĪME'JUMI: (1) vieta s'ajā sarakstā, (2) salīdzinos'ie koeficienti, pien'emot, ka dziesma Nr. 1 san'e'musi 100 nosacītos punktus, (3) nede'l'u skaits "spice'", (4) visaugstākā pozīcija.

DESIGNATIONS: (1) place in the chart of 1997, (2) comparing rates to #1 song, (3) weeks in the chart, (4) top position (weeks at #1)

PIEZĪME: dziesmas, kas vinne'jus'as " Vecā ratin'a 1997" gada aptaujā, bet nav piedalījus'ās iknede'l'as "spice's", nesatur informāciju pozīcijās (3) un (4).

NOTE: Best songs from "Vecā ratin'a" poll which were not in weekly charts, are not mentioned in positions (3) and (4)

***************************************

TURPINĀJUMS ...
51.66"Rozā en'g'elis" (LĀDEZERS)
52.93"Romeo un Dz'uljeta" (PRĀTA VE'TRA)
53.89"Nevaru būt balts" (TRANZĪTS)
54.91 (1)"Riekstkoka sirds" (TUMSA)
55.103"Pe'de'jo reizi" (BET BET)
56.75"Tevi saucu es" (Gatis Stūrinieks)
57.63"Kā gribas par DV" (Dr.Blue & DINAMO)
58.144"Day By Day" (100.DEBIJA)
59.64"Varbūt varam" (MIXERI)
60.44"Mans draugs" (PRĀTA VE'TRA)
***
61.41 (1)"Aizlidot" (VE'JS' ARMANI)
62.63"I Feel Like Rain" (REBEL)
63.83"Tavas ma'jas mana' azote'" (Inese)
64.55"Tu nedusmo" (KANTORIS 04)
65.55"Tums'a upe lāpu nes" (SKUMJU AKMEN'I)
66.89"Būs savādāk" (MIXERI)
67.128"Divas asaras" (VE'JU RUNA)
68.1011"Tāds laiks" (TRANZĪTS)
69.55"Creeping Shadows" (FACT)
70.68"Gāje'js" (KOMUIZ'AS MUZIKANTI)
***
71.--"Birst ābelei balti ziedi" (Aivars S'ics)
72.46"Pie tevis" (DIVI)
73.67"Notiksies, kam jānotiek" (MARANA)
74.56"Tu būsi mans" (Inese)
75.511"Īrisa zieds" (HERLIS)
76.513"Kur ir mana sievasmāte" (LALALA)
77.811"Pagaidām" (TRANZĪTS)
78.67"Mocis" (UFO)
79.28"Ve'l paliec te" (ZEL'L'I)
80.512"S'ai dejā" (Silvija Silava)
***
81.44"Kame'r ve'l esi" (MELNĀ PRINCESE)
82.59"Spe'l'u pis'c'iks" (5. S'LAKA)
83.511"Mazā sniega pārsla" (MAZĀ G'ILDE)
84.77"Tā nav" ( QUARK)
85.44"Cimds" (HMP?)
86.410"Ja Tu esi mans prezidents" (PRĀTA VE'TRA)
87.24"Mīl'ā meitene" (MIGLA)
88.310"Pīlādzis" (Hardijs Madz'ulis)
89.34"Quaker" (EXPATRIOTS)
90.36"Liepājas dzintars" (PRĀTA VE'TRA)
***
91.85"Atkal viens" (100.DEBIJA)
92.78"Princese" (BET BET)
93.26"Ja tā, tad tā" (KANTORIS 04)
94.37"Kailie sapn'i" (TRANZĪTS)
95.311"Rudens" (Dina)
96.313"Es tevi l'oti lūdzu" (Silvija Silava)
97.14"Saldus saule" (LĪVI)
98.--"Latgalīte" (Aldis Rullis)
99.102"Vai tā būs?" (FRAGMENTS+)
100.412"Tokyo Mama" (DJ Japānis)
***
101.414"Pie tevis" (Jolanta Valtere)
102.315"Lidojos'ie val'i" (VALIS)
103.28"Lai palīdz Dievs" (MIGLA)
104.310"Vienam puisim" (SKOLA)
105.29"Kā pa miglu" (Dr.Bl'ū& DINAMO)
106.213"Jaunais laiks" (MELNĀ PRINCESE)
107.214"Tu esi" (BET BET)
108.312"Pāri ilgām pele'kām dienām" (SKUMJU AKMEN'I)
109.15"Līza" (QUARK)
110.417"Atje'dzies" (PIENVEDE'JA PIEDZĪVOJUMI)
***
111.211"Tu ve'l domā" (MIXERI)
112.311"Piedod man visu" (FRAGMENTS+)
113.313"Mīlas diversants" (VE'JU RUNA)
114.81 (1)"Lidmas'īnas" (PRĀTA VE'TRA)
115.72"Balāde par bizi" (LĪVI)
116.212"Apstājies" (MELNĀ PRINCESE)
117.210"Sen sen" (PIENVEDE'JA PIEDZĪVOJUMI)
118.18"Divatā" (BINGO)
119.112"Aprīl'a pilieni" (LĪVI)
120.215"Mana cerība" (Andris Skuja)
***
121.216"Zal'ā dziesma" (Valdis Atāls)
122.216"L'auj domāt par tevi" (MIXERI)
123.217"Puise'ns aizlido" (Kaspars Dimiters)
124.218"Dārgais draugs" (VE'JU RUNA)
125.95"Zelta sirds" (LĪVI)
126.216"Sapn'u vilciens" (Hardijs Madz'ulis)
127.111"Tā nakts" (Igo)
128.112"Visa par daudz" (PRĀTA VE'TRA)
129.38"Līdzās sev" (Ainars Mielavs)
130.214"Varbūt ve'l" (LAUKU MUZIKANTI)
***
131.312"Lai" (SKOLA)
132.315"Kāpe'c man nav sarkans mersedess" (BET BET)
133.215"Televizors" (Ieva & SIMULĀCIJA)
134.217"Pusnakts stundā" (Līga)
135.114"Rudens" (Arnis Mednis)
136.114"Ar dziesmu" (Olga)
137.115"Ej taks' tu" (Rendy)
138.115"Zin'g'e par baile'm" (CREDO)
139.218"Zilās debesis" (HERLIS)
140.17"Before The Death" (BARBAROSSA)
***
141.29"My Love Is Your Sweet Home" (Jana Kay)
142.210"Varavīksne" (Kaspars Bindemanis)
143.217"Tev jāatnāk" (Kristīne Broka)
144.217"Mazais En'g'elīt's (C'abulītis)" (Inese)
145.113"Ve'l tu jūti" (Linda)
146.114"Kāda nakts" (Sandra K'uze- Brastin'a)
147.116"Tu esi..." (Teivāne & Rutulis)
148.116"Savādā" (Igo)
149.117"Mana mīl'ā" (KANTORIS 04)
150.118"Ziemel'meita" (JUMPRAVA)
***
151.61 (2)"Lai iet pa gaisu" (Eva)
152.115"Mamas Boy" (Johny Salamander)
153.117"Pirms gule'ties'anas" (ZIEMEL'VE'JS')
154.117"Sve'telis" (LĪVI)
155.119"Atskaties mīl'ā" (TRANZĪTS)
156.119"Tu" (Eva)
157.120"Klaidonis sapnī" (VILKS)
158.218"Aklais āksts" (KRĪZE)
159218"Tavas acis" (Gulbe & Kaupers)
160.114"Sapn'u ziedi" (BRUG'IS)
***
161.--"Kurp gan aiztraukt" (LAUKU MUZIKANTI)
162.76"Cielavas vasara" (Erin's' & CO)
163.413"Kādā brīnis'k'ā dienā" (LĪVI)
164.219"Could I Be" (TUMSA)
165.219"Māsa rūsa" (Valdis Atāls)
166.116"The Rebel Riders" (REBEL)
167.116"Spe'le" (LINGA)
168.119"Gribi vai ne'" (LINGA)
169.119"Kad sniegs smarz'o" (AAA)
170.119"Kopā" (BRĪVDIENA)
***
171.120"Princesīte" (EZERS)
172.120"Stacija" (AAA)
173.--"Mana santa" (NAKTS VIESI)
174.--"Lustīgs puisis" (VALDEMĀRS)
175.118"Balāde" (5.S'LAKA)
176.120"Noruna" (LĀDEZERS)
123

***

APZĪME'JUMI: (1) vieta s'ajā sarakstā, (2) nede'l'u skaits "spice'", (3) visaugstākā pozīcija.

DESIGNATIONS: (1) place in the chart of 1997, (2) weeks in the chart, (3) top position (weeks at #1)

PIEZĪME: dziesmas, kas vinne'jus'as " Vecā ratin'a 1997" gada aptaujā, bet nav piedalījus'ās iknede'l'as "spice's", nesatur informāciju pozīcijās (2) un (3).

NOTE: Best songs from "Vecā ratin'a" poll which were not in weekly charts, are not mentioned in positions (2) and (3)

***************

(c)LATVIJAS ROKZIN'U AG'ENTŪRA