Latvijas Mūzikas "Spice" / Latvian Music Chart (104)

Aug 26 - Sep 1, 1998

TW LW WC PK  Title - Artist

 1 1 10 1(9) Es redzēju sapnī - Ainars Mielavs & Imants Kalnin's'
 2 2  5 2  Ve'l ir laiks - Mirdza Zīvere & Imants Vanzovic's
 3 6  3 3  Puse no sirds - Prāta Ve'tra
 4 4  3 4  Kāde'l' - 100. Debija
 5 11  7 5  Diena '98 - Guntars Rac's
 6 5 17 2  Sārtās rozes - Elvis
 7 20  3 7  Ve'js' - Pienvede'ja Piedzīvojumi
 8 3  4 3  Apstājies - Tranzīts
 9 8 17 2  Tā būsi tu - Baloz'u Pilni Pagalmi
10 18  8 10  Jo tu nāc - Prāta Ve'tra
11 RE 10 3  Tuvu tuvu - Lādezers
12 9  2 9  Tikai tev un man - Līvi
13 14  9 9  Puk'u be'rns - Anete
14 RE 39 1(3) Alises iela - Igo
15 10  2 10  Bums - Tumsa
16 RE 30 2  Karal'nams - Tumsa
17 16  6 14  Three Times Knowing - Fact
18 12  9 9  Tā esi tu - Zem Jumta
19 13 31 1(2) Elpo - Kaupers
20 NE  1 20  Es tevi mīlu - Hameleoni

Spice veidota no / Chart compiled from:

 • Latvijas Radio 2 / "Kamolā Tine'js"
  (#1 Es redzēju sapnī - Ainars Mielavs & Imants Kalnin's')
 • Radio MAZSALACA
  (#1 Puse no sirds - Prāta Ve'tra)
 • Rietumu Radio
  (#1 Es redzēju sapnī - Ainars Mielavs & Imants Kalnin's')
 • Radio EF-EI
  (#1 Apstājies - Tranzīts)
 • Radiostaciju kope'jām spice'm un "Visatzītāko dziesmu Latvijā" saraksta / International radio charts and Latvian airplay chart

  "Aptveramības koeficienti" 1998.gada jūlijā Latvijas mūzikas aptaujām / Rates of charts included in July

  Spici veido / compiled by
  copyright © 1996-1998 LATVIJAS ROKZIN'U AG'ENTŪRA.


  Spice ir elektroniskās mūzikas avīzes "K'ieg'elis" sastāvdal'a
  This chart is the part of the Latvian musical electronic newspaper "Kiegelis" (in Latvian)

  This chart: Latest Archives Info
  Latvian music Kiegelis Airplay Chart Rock News
  -""- Latvian Music Pages Mail Me!
  This server Home Hot News Charts